Liittokokous 4.-6.6.2019

Liittokokous kokoontuu joka 4 vuosi.

Kokouksen osallistujat valitaan liittokokousvaaleissa. Ehdokkaiksi on voinut asettua kaikki PAMin jäsenet, samoin kaikki jäsenet, joiden jäsenmaksut ovat kunnossa, ovat äänioikeutettuja liittokokousvaaleissa.

Liittokokous päättää liiton tavoitteista sekä valitsee liiton puheenjohtajan, hallituksen ja valtuuston. Lisäksi liittokokous käsittelee ja hyväksyy liiton tavoiteohjelman, joka vetää liiton toiminnan päälinjat neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Sivun teksti lainattu Pam.fi Wikistä

Valtuusto

Valtuusto käyttää PAMissa ylintä päätösvaltaa. Se päättää mm.
jäsenmaksusta, PAMin toimintasuunnitelmasta, talousarviosta ja
hallituksen vastuuvapaudesta.

Valtuustoon kuuluu:

puheenjohtaja
2 varapuheenjohtajaa
50 jäsentä
10 yleisvarajäsentä

Jäsenet on valittu huomioiden alueet, ammattiryhmät ja jäsenkunnan rakenne.

Valtuusto kokoontuu kahdesti vuodessa sääntömääräisiin kokouksiin. Toimikausi on neljä vuotta. Kokouksia neljän vuoden aikana on n. seitsemän.

PAMin hallitus

Hallituksen muodostavat:

Liiton puheenjohtaja
Hallituksen puheenjohtajan henkilökohtainen varajäsen
15 jäsentä
3 yleisvarajäsentä

Hallitus ohjaa liiton käytännön työtä ja johtaa liittoa, mm. työehtosopimustoimintaa. Hallitus valitsee toiminnan johtajan ja liiton esimiesasemassa olevat työntekijät sekä nimeää johtoryhmän.

Toimikausi on 4 vuotta, kokouksia 4 vuoden aikana on n. 44.

Liittokokousvaaleissa 23.3.-8.4.2019 10.4. valittiin Pam705 ammattiosaston vaalipiirin ehdokkaista kokoukseen seuraavat henkilöt:

  • Lilli Kilpinen
  • Tiina Kuusisto
  • Katja Vahronen
  • Katri Majaniemi
  • Anna Daniel
  • Susanna Suoniemi
  • Sami Kaita
  • Lea Lunden

Äärimmäisen iso kiitos kaikille jotka antoivat äänensä ja valituille tsemppiä matkaan!