Ajankohtaista

Tälle palstalle kerätään ajankohtaisia juttuja ja linkkejä ym.

Palstaa päivitetään jatkuvasti ja uusin teksti tulee aina ylimmäksi.

Käännämme sivuja englanniksi / We are working to translate our sites to English.

Prosessi vie hetken aikaa, mutta hyvää kannattaa odottaa.

This may take some time, but good things are worth waiting for.

PAM tarjoaa kesätyöntekijöille jäsenyyttä vain 10 euron kuukausihintaan

Määräaikainen kesätyöjäsenyys on mahdollista ajalla 1.6.-31.8.2023 ja sisältää myös työttömyyskassan jäsenyyden.

Jos olet jo aloittanut tai aloitat kesätöissä yksityisillä palvelualoilla, esimerkiksi kaupassa, ravintolassa, siivoustehtävissä, jäätelökioskissa, huvipuistotyöntekijänä tai vartijana, käytä hyödyksi kesäetu alennetusta jäsenmaksusta ja liity PAMiin jo tänään!

Liity nyt, jäsenyyden hinta vain 10 euroa kuussa - ensimmäinen liittymiskuukausi on ilmainen.

Liikkuvuusavustus korvaa työmatka- ja muuttokuluja myös kausityön ajalta

Työttömyyskassan maksama liikkuvuusavustus voi tukea esimerkiksi kesätyön vastaanottamista toiselta paikkakunnalta.

Voit olla oikeutettu liikkuvuusavustukseen, jos työmatkaan käytetty aika on kokoaikatyössä yli kolme tuntia tai osa-aikatyössä yli kaksi tuntia päivässä.

Lue lisää liikkuvuusavustuksesta


Työttömyyskassan aukioloajat kesällä 2023

Palvelualojen työttömyyskassan puhelinpalvelu on 26.6.-4.8.2023 avoinna maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 10:00 - 14:00. Tiistaisin ja torstaisin puhelinpalvelu on suljettu. Työttömyyskassan verkkopalvelu palvelee ympäri vuorokauden.

Helsinki-Uudenmaan aluetoimisto on 3.-30.7.2023 avoinna ilman ajanvarausta maanantaisin klo 9:00 - 16:00 ja ajanvarauksella tiistaista perjantaihin. Muut aluetoimistot ovat suljettuina 3.-30.7.2023.

Pam 705 ehdokasasettelukokous

13.6. 2023 klo 16


Kokouspaikka osaston kokoustila: Hatanpään valtatie 4 B 36, Tampere


Tervetuloa!

Haluatko päästä viemään PAMia eteenpäin?

Lähde siis ehdolle liittokokoukseen! Voit ennakkoilmoittautua ehdokkaaksi verkossa ajalla 13.3.–15.5.


Sinun tulee olla PAMin jäsen ja jäsenmaksujen tulee olla kunnossa.
Ehdokkaaksi voivat ilmoittautua kaikki PAMin jäsenet lukuun ottamatta opiskelija- tai eläkeläisjäseniä.
Liittokokousvaalien aikataulu:
Kevät 2023
Ehdokkaaksi ilmoittautuminen 13.3.-15.5.
Ehdokasasettelukokoukset 29.5.-18.6.
Syksy 2023
Ehdokasgalleria avoinna 25.8.–15.9.
Äänestysaika 28.8.-15.9.
Äänestystulos julkaistaan 19.9.
Liittokokous 24.-26.10.Äänestys

Liittokokousvaaleissa 28.8.–15.9. on äänioikeus jäsenillä, jota ovat liittyneet jäseniksi 31.7.2023 mennessä.
Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalvelualalle saatiin uusi työehtosopimus 3.4.
Matkailu-, ravintola- ja vapaa- ajanpalvelualojen TES tuo työntekijöille euromääräiset korotukset.

Esimerkiksi taulukkopalkalla olevan kokoaikaisen tarjoilijan (taso 4) palkka nousee sopimuskauden aikana 145 euroa eli noin 7,4 %.

Työntekijöiden palkat nousevat kesäkuun alusta lukien vähintään 96 eurolla. Taulukkopalkat nousevat 96–115 euroa ja muita työehtosopimuksen taulukoita nostetaan 4,3 prosentilla. Vuonna 2024 työntekijöiden palkat nousevat syyskuun alusta 1,7 prosentilla.

MARAVA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS
  • Työntekijöiden henkilökohtaiset palkat nousevat 1.6.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta vähintään 96 eurolla (0,60 € tunnilta). Taulukkopalkat nousevat 96−115 euroa ja muita työehtosopimuksen taulukoita nostetaan 4,3 %:lla.
  • Esihenkilöiden henkilökohtaiset palkat nousevat 1.6.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 4,3 %. Esihenkilöitä koskevat korotetut taulukkopalkat nousevat 98−120 euroa.
  • Työntekijöiden ja esimiesten toisen vuoden palkankorotus toteutetaan 1,7 %:n yleiskorotuksena, ja se tulee voimaan 1.9.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.

Työaikalisiin ei ole tulossa korotuksia kummankaan vuoden osalta.

Sopimuskausi on 1.4.2023−31.3.2025.

Lataa tästä: Kuukausi- ja tuntipalkat 1.6.2023 alkaen


Nämä alla olevat tekstimuutokset ovat tulleet voimaan 1.4.2023 alkaen, ellei toisin mainita.

Keskimääräinen vähimmäistyöaikaan liittyviin määräyksiin tarkennuksia.
Toteutuneen keskimääräisen työajan ollessa ilman perusteltua syytä työsopimuksessa sovittua työaikaa pidempi, työaika tulee sopia toteutunutta työaikaa vastaavaksi. Painavasta työvoiman tarpeen vähentymisestä aiheutuvasta syystä sopimisesta voidaan poiketa. Asia tulee käydä läpi työntekijän kanssa tarkastelun yhteydessä. Jos edellä mainittu syy koskee useampaa kuin yhtä työntekijää, syy tulee käydä läpi pääluottamusmiehen kanssa. Jos asia käsitellään luottamusmiehen kanssa, yksilökohtainen käsittely työntekijöiden kanssa ei ole tarpeen.

Tarkastelun ajankohta ja sen sisältämät kolmiviikkoisjaksot sekä työtunnit tulee ilmoittaa työntekijälle ennen tarkastelun toteuttamista.

Jos työsuhde alkaa kesken tarkastelujakson, sovitun vähimmäistyöajan tulee toteutua myös ennen seuraavan tarkastelujakson alkamista edeltävänä aikana. Edellytyksenä on, että työsuhde on voimassa toistaiseksi ja se on kestänyt vähintään kuusi kuukautta.

UUSI perehdyttämistä koskeva kirjaus:
33 d § Työhön perehdyttäjän asema
Määrätessään työntekijälle toisen työntekijän perehdyttämiseen liittyviä tehtäviä, työnantajan on huolehdittava siitä, että perehdyttäjälle varataan riittävästi aikaa perehdytystehtävien asianmukaiseksi hoitamiseksi.

Vapaapäivien järjestämiseen tarkennuksia
Vapaapäiviä edeltävä työvuoro järjestetään aamuvuoroksi ja vapaapäiviä seuraava vuoro iltavuoroksi, jos vapaapäiviä annetaan parillinen määrä peräkkäin. Määräystä sovelletaan kaikkina viikonpäivinä auki olevassa työpaikassa, jossa työskennellään kahdessa tai kolmessa vuorossa. Määräystä noudatetaan myös muissa työpaikoissa kuitenkin siten, että siitä voidaan poiketa liiketoiminnallisista tai työn järjestelyistä aiheutuvista syistä taikka työntekijän omasta pyynnöstä. Jos työpaikassa vapaapäivien välisenä aikana tehdään vain aamu-, ilta- tai yövuoroa, tätä määräystä ei tarvitse noudattaa.

Täsmennystä irtisanomisajan palkkaan
Työnantajan, joka ei noudata irtisanomisaikaa, on maksettava työntekijälle noudattamatta jätetyltä irtisanomisajalta täysi palkka.

Täydellä palkalla tarkoitetaan:

1. työntekijän peruskuukausipalkkaa
2. tai työsopimuksen tuntimäärän perusteella laskettua perustuntipalkkaa
3. sekä laskennallista lomakorvausta irtisanomisajalle

Jos esihenkilön kuukausittain maksettavaan palkkaan sisältyy esimerkiksi luontoisetuja, ne huomioidaan täyttä palkkaa määriteltäessä edun verotusarvoa vastaavalla rahasummalla.

Perhevapaat
Perhevapaita koskeva muutos tulee voimaan 1.1.2024


Työryhmät

Työaikatyöryhmä
Osapuolet jatkavat edellisellä sopimuskaudella sovitun työaikatyöryhmän työtä. Työryhmän tehtävänä on selvittää työaikaa ja työaikajärjestelmiä koskevien määräysten kehittämistä. Lisäksi arvioidaan paikallisen sopimisen edistämisen mahdollisuuksia sekä työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä työvuorosuunnittelussa ottaen erityisesti huomioon työntekijöiden työssäjaksaminen. Työryhmä arvioi myös henkilöstön edustajien työstä vapautusaikojen riittävyyttä erityisesti alueellisesti laajalla alueella toimivien yritysten osalta. Sopimuskauden aikana liitot voivat yhdessä paikallisten osapuolten kanssa sopia yrityskohtaisista työaikaan ja työaikajärjestelmiin liittyvistä kokeiluista.

Palkkaustyöryhmä
Osapuolet jatkavat palkkaustyöryhmän työtä. Sen tavoitteena on valmistella toimialalle uusi palkkausjärjestelmä, joka lisää alan vetovoimaisuutta ja työvoiman saatavuutta. Osana palkkausjärjestelmän uudistamista osapuolet selvittävät mahdollisuudet pidempikestoiselle ansiokehitysohjelmalle. Työryhmä selvittää kaikkien eri palkanosien käyttöä ja vaikutuksia alan ansiokehitykseen. Työryhmän tulee huomioida eri tehtävien edellyttämä ammatillinen osaaminen ja kokemus osana palkan muodostusta. Palkkausjärjestelmää uudistettaessa arvioidaan myös anniskeluoikeuksien merkitystä ja vaikutusta palkkaukseen. Osapuolet keräävät yhdessä kaiken tarvittavan tausta-aineiston aikaisempien sopimuskausien aikana tehdystä työryhmätyöstä ja jatkavat palkkausjärjestelmän uudistamistyötä viimeistään syksyllä 2023. Työryhmätyö tulee saada valmiiksi siten, että uutta järjestelmää voidaan pilotoida yrityksissä jo sopimuskauden aikana.

Koulutustyöryhmä
Osapuolet perustavat koulutustyöryhmän selvittämään oppisopimuskoulutuksen ja ammatilliseen koulutukseen sisältyvän työssäoppimisjakson määräysten kehittämistä sekä koulutussopimuksen uudistamiseen.

Työehtosopimuksen kehittämistyöryhmä
Osapuolet perustavat työryhmän työehtosopimuksen kehittämiseksi sekä selkeyttämiseksi. Työryhmä selvittää mm. toimistotyöntekijöitä koskevan pöytäkirjan kehittämistä sekä suhteutettua kuukausipalkkaa.

Esihenkilöiden työssäjaksamisen edistäminen
Osapuolet jatkavat työryhmätyöskentelyä esihenkilön työhyvinvoinnin, työssäjaksamisen ja oman työn hallinnan edistämiseksi. Työryhmä selvittää mahdollisuudet käynnistää tätä tarkoitusta tukemaan yhteisen hankkeen.


Lue lisää täältä: www.pam.fi

Nyt neuvotellaan Sinun palkastasi!

”Yhtäkään työehtosopimusta ei ole tällä neuvottelukierroksella saatu ilman työtaistelua tai sen uhkaa", tietää PAMin järjestöjohtaja Risto Kalliorinne.
"Pelkät palkkaneuvottelut eivät ole tuottaneet tulosta yhdelläkään PAMin neuvottelemalla alalla. Kaikilla aloilla on päädytty siihen, että alan työehtosopimukset irtisanotaan ja neuvottelut aloitetaan uudelleen."

"Kaupan alalle saatiin lopulta kohtuullisen hyvä neuvotteluratkaisu, mutta se ei olisi onnistunut ilman lakkoja", Kalliorinne jatkaa. "Ilman aktiivisia jäseniä ei niin hyvää ratkaisua olisi saatu. Onnistunut lakkorintama tuotti tulosta."

Nyt on aika vaikuttaa matkailu- ja ravintola-alalla

Palkankorotukset eivät tule automaattisesti - ne täytyy joka kerta neuvotella uudelleen. Neuvottelut matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluiden palkoista ja työehdoista alkavat maaliskuun alussa.

"SAK:laisten ammattiliittojen muodostama Palkkaliitto tuo lisävoimaa myös marava-alan ammattilaisten neuvotteluihin. Se ei kuitenkaan yksin riitä. Tarvitaan rutkasti myös alan omien työntekijöiden aktiivisuutta", sanoo Kalliorinne.

Myös matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluiden työehtosopimusneuvottelujen taustavoimaksi tarvitaan siis jäseniä. Mitä enemmän meitä on, sitä paremmin voimme yhdessä vaikuttaa lopputulokseen. Jokainen jäsen on tärkeä. Tai toisinpäin: jokainen alan työntekijä, joka ei kuulu alansa ammattiliittoon, heikentää osaltaan mahdollisuutta siihen, että neuvotteluissa on mahdollista onnistua. Neuvotteluvoima on jäsenissä ja jäsenten uskalluksessa vaatia parempaa.

Jäsen: vastaa kyselyyn täältä.


Näin voit vaikuttaa neuvottelujen lopputulokseen:
Puhu työkaverille työehtosopimusneuvotteluista ja kerro miksi on tärkeää olla mukana.
Pyydä työkaverisikin liittymään PAMiin.
Saat maaliskuussa tekstiviestin, jossa voit helposti ilmoittaa halukkuutesi toimiin työehtosopimusneuvotteluiden tukemiseksi.
Seuraa PAMin nettisivuja ja sähköpostiin tulevia uutiskirjeitä.

Suosittele jäsenyyttä - palkitsemme sinut lahjakortilla.
Lue lisää >>

Peruutusehdot

Johtokunta on hyväksynyt kokouksessa uudet yleiset peruutusehdot kaikkiin tapahtumiin, joissa on omavastuu. Peruutusehdot astuvat voimaan kaikkiin tapahtumiin 12.1.2023 alkaen.

Peruutusehdot Pam705 tapahtumiin


Otamme vastaan ilmoittautumiset saapumisjärjestyksessä vain verkkolomakkeen kautta, ellei toisin ilmoiteta.

Ilmoittautuminen ja osallistumismaksu tapahtumiin ovat sitovia. Osallistumisen peruminen ilman kuluja on mahdollista vain ilmoittautumisajan päättymiseen asti. Sen jälkeen tapahtuneesta peruuttamisesta, tai jos peruutusta ei ole tehty lainkaan, osallistumismaksua ei palauteta.

Mikäli osallistuja joutuu perumaan osallistumisensa määräajan jälkeen sairastumisen vuoksi, osallistumismaksu voidaan palauttaa sairauslomatodistuksen perusteella. Toimistokuluina veloitetaan kuitenkin vähintään 50 €.

Kaikki peruutukset tulee tehdä kirjallisesti sähköpostilla tiedotus@pam705.fi.

Pidätämme oikeudet peruuttaa tapahtuma esimerkiksi vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Tällöin palautamme ilmoittautuneille maksetun osallistumismaksun kokonaisuudessaan. Emme vastaa osallistujille aiheutuneista mahdollisista muista kustannuksista, kuten matkakuluista tapahtumaan, ellei toisin mainita tapahtuman tiedoissa. Pidätämme myös oikeuden mahdollisiin aikataulu- ja paikkamuutoksiin.


Ladattavat ehdot löytyvät tästä.

PAM villasukat!

No nyt jos koskaan on hyvä kaivaa puikot esille ja tehdä omat PAM sukat (tai miksi ei vaikka pipo)

Tornion K-Citymarketin tuore luottamusmies Maarit Lehto on tehnyt ohjeen ja se on ladattavissa tästä.

Se on pdf muodossa, joten se on helppo tulostaa mukaan.


Kuva pam.fi sivuilta

Kysely palkkaneuvotteluista


Inflaatio, ruuan ja energian hinnannousu, kurittaa suomalaisia. Miten tilanne näkyy palvelualojen arjessa?
Vastaamalla kyselyyn tuot taustavoimaa PAMin neuvotteluihin.
Jaa kyselyä eteenpäin työpaikallasi!
Kyselyn lyhytosoite on: pam.fi/kysely2023.

Työttömyyskassa tiedottaa

Ansiopäivärahan lisäpäiväoikeuteen muutoksia 1.1.2023 alkaen - 55 vuotta täyttäneille uusi muutosturvamalli

Lakimuutoksen myötä 55 vuotta täyttäneille tulee käyttöön uusi muutosturvakokonaisuus 1.1.2023 alkaen. Tähän kuuluu oikeus muutosturvarahaan, työllistymistä parantavaan muutosturvakoulutukseen ja pidennettyyn työllistymisvapaaseen. Samalla työttömyysturvan lisäpäiväoikeus eli nk. “eläkeputki” poistuu asteittain vuoteen 2030 mennessä.

Lue lisää uudesta muutosturvamallista sekä ansiopäivärahan lisäpäiväoikeuden muutoksista täältä.

Hyvinvointilomajaksot ovat nyt haettavissa!
Hae nyt mukaan talven ja kevään tuetulle Hyvinvointilomajaksolle!


Hyvinvointilomat ry

Tällä sivulla esitellyt lomajaksot toteutetaan Sosiaali- ja Terveysministeriön tuella Veikkauksen tuotoista yhteistyössä Hyvinvointilomat ry:n kanssa.

Kaikki valinnat lomaviikoille suoritetaan Hyvinvointilomat ry:n toimesta. Lomalaisten valinnoissa noudatetaan Sosiaali- ja Terveysministeriön ohjeita.

Tuettu lomajakso toteutetaan suunnitellusti, jos Sosiaali- ja Terveysministeriö myöntää Veikkauksen tuotoista Hyvinvointilomat ry:n hakeman avustuksen.


Maksuna (omavastuuosuus) Hyvinvointilomat perii 50-125€. Omavastuuosuus vaihtelee lomakohteittain. Alle 16-vuotiaat pääsevät lomalle maksutta. Työttömien viikon aikuisen omavastuuosuuden osuus on 50 euroa/5 vuorokautta*


Haettavat lomajaksot ja kohteet löydät täältä

Jokaisen hakijan tulee lähettää oma hakemus, jollei hän kuulu samaan perheeseen päähakijan kanssa.

Hyväksytyille hakijoille lähetetään kutsukirje ja lasku, joko sähköpostilla (jos ilmoitettu hakemuksessa) tai postitse. Lasku tulee maksaa Hyvinvointilomien tilille eräpäivään mennessä. Lomakohde lähettää kolme viikkoa ennen loman alkua lomalaiselle kirjeen, jossa kerrotaan tarkemmin lomasta.


Lomajaksoille haettaessa suosittelemme käyttämään jokaisen lomajakson yhteydessä olevaa sähköistä hakulinkkiä.

Huomioithan, että lomia voi hakea kunkin loman kohdalla ainoastaan ilmoitettuna hakuaikana. Jos haluat hakea manuaalisesti täytettävällä hakukaavakkeella, voi hakukaavakkeita tilata Hyvinvointilomien toimistolta puh. 010 830 3400 tai toimisto (at) hyvinvointilomat.fi.

Tuetun loman voi saada joka toinen vuosi. Lomalaiset saavat loman lopussa täytettäväksi palautelomakkeen, jätättehän palautetta lomastanne sekä kohteesta.
Lisätietoja lomista:

- Hyvinvointilomat ry; hyvinvointilomat.fi, puh. 010 830 3400 (lomia koskevat tiedustelut ma-pe klo 9-12) toimisto (at) hyvinvointilomat.fi

* PAM kustantaa työttömän jäsenen omavastuuosuuden 50€. Toimita meille kuittikopio maksetusta lomajakson omavastuuosuudesta, yhteystietosi ja jäsennumerosi sähköpostilla tänne.

Teksi ja kuva kopioitu PAM sivuilta.

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluiden tes-neuvottelut.

Neuvotteluosapuolet: Palvelualojen ammattiliitto PAM ja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry.

Soveltamisala: Työehtosopimusta noudatetaan tyypillisesti työpaikoissa kuten: ravintolat, kahvilat, pubit, yökerhot, catering-yritykset ja henkilöstöravintolat, eines- ja valmistuskeittiöt, hotellit ja muut majoitusliikkeet, kylpylät ja hyvinvointikeskukset, leirintä- ja caravan -alueet, loma- ja mökkikylät, maaseutumatkailupalvelut, huolto- ja liikenneasemat, keilahallit, loma- ja kurssikeskukset, kongressikeskukset, kotimaisten matkailupalvelujen edistäminen, myynti, markkinointi ja välitys.

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskevassa työehtosopimuksessa on sovittu alalla noudatettavista vähimmäisehdoista, kuten palkasta, työajasta, sairausajan palkasta, työaikakorvauksista jne. Ehdot ovat minimiehtoja, joita työnantajan on noudatettava kaikkiin työntekijöihinsä.

Työehtosopimuksen alaisissa töissä työskentelee Suomessa noin 75 000 työntekijää.

Nykyinen Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva työntekijöiden työehtosopimus on voimassa 1.10.2020-31.3.2022
Nykyinen Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva esimiesten työehtosopimus on voimassa 1.10.2020-31.3.2022


Allekirjoita matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelualan vetoomus!

Mielestämme jokaisella matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluissa työskentelevällä työntekijällä ja esimiehellä on oikeus:

  • Reiluihin työehtoihin ja oikeudenmukaiseen palkkaan
  • Työtunteihin, jotka ovat ennakoitavissa ja riittävät elämiseen
  • Työoloihin, joissa ei ole jatkuva kiire ja palautumiselle jää aikaa.

Oletko samaa mieltä ja haluat olla vaikuttamassa omiin työehtoihisi? Näytetään yhdessä, että joukossa on voimaa.

Täytä ja allekirjoita marava-alan vetoomus. Ole #Mukana!

Allekirjoita tästä.

Lue lisää tästä linkistä: Työehtosopimusneuvottelut matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluissa alkavat 14.3.

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalveluiden työntekijöille tarjolla tukea työnhakuun

Korona-aika on ollut täynnä haasteita ja koetellut erityisesti matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalveluissa töitä tekeviä alan ammattilaisia. Monella työt ovat joko vähentyneet tai loppuneet kokonaan.

Haluamme tarjota apua työnhakuun liittyvissä asioissa marava-alalla työskenteleville PAMin jäsenille. Mikäli työpaikallasi on henkilöitä, jotka kaipaavat tukea työnhakuun tai haluavat kartoittaa opiskelumahdollisuuksia, kerro heille tästä mahdollisuudesta.

Uravalmentaja auttaa pohdinnoissa ja käytännön toimissa kohti uusia tavoitteita.

Valmennus tapahtuu virtuaalisen videovastaanoton kautta. Palvelua on saatavissa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Valmentajina toimivat pitkään alalla toimineet uravalmentajat ja valmennus on luottamuksellista.

Miten aika varataan?

Linkki ajanvaraukseen löytyy tästä

Ensimmäisellä ajanvarauskerralla henkilön tulee antaa puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Varauksen jälkeen sähköpostiin tulee vahvistusviesti ja linkki videovastaanottoon.
Videovastaanottoa varten ei tarvitse ladata mitään alustaa, vaan vastaanotolle pääsee klikkaamalla sähköpostissa olevaa linkkiä vastaanoton alkaessa.

Mikäli henkilö ei jostain syystä halua videovastaanottoa, on valmennus mahdollista toteuttaa myös puhelimitse. Suosittelemme videovastaanottoa, sillä valmentajan on helppo näyttää samalla eri materiaaleja yms.

Toivomme, että mahdollisimman moni apua tarvitseva löytää tämän palvelun, kerrothan siitä eteenpäin!

Työttömyysturvainfo, omavastuuaika ja palkkatodistus

Ohessa liitteet joissa selitetty työttömyyspäivärahan hakeminen sekä omavastuuaika sekä palkkatodistus.

Työttömyysturvainfo

Omavastuu

Palkkatodistus

Hakijan muistilista


PHT -hyvinvointikurssit

Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry on terveyden edistämisen järjestö, joka järjestää edullisia ja vaikuttavia hyvinvointikursseja työikäisille sekä lapsiperheille.

Kurssit haettavissa nyt tästä linkistä:https://pht.fi/kesan-kurssit-nyt-haettavissa/

Lisätukea PAMin jäsenille:
Suomen ammattiliittojen lomajärjestö SAL-lomat ry avustaa SAK:n jäsenliittojen, eli myös PAMin jäseniä heidän osallistuessaan PHT ry:n hyvinvointikurssille.
Lisätuki myönnetään kurssin jälkeen takautuvasti.

Pysyvään muutoksen -kursseilla lisätuki on 50 € (edellyttää kaikille kolmelle lähijaksolle osallistumista).

Perhekursseilla SAL-lomat myöntää lisätukea 25 € jokaista yli 6-vuotiasta osallistujaa kohden

Toimi näin: Kun olet osallistunut PHT:n hyvinvointikurssille, lähetä alla olevat tiedot sähköpostilla osoitteeseen pasi.ylitalo@sal-lomat.fi
-nimesi

-ammattiliittosi

-tilinumerosi IBAN -muodossa


Pysyvään muutokseen -kurssit aikuisille
Ainutlaatuisella kurssikokonaisuudella saat uutta näkökulmaa hyvinvointiisi ja toimivat työkalut onnistuneeseen elintapamuutokseen. Kurssin aikana pysähdyt oman hyvinvointisi äärelle. Kursseilla tarkastellaan omia tottumuksia ja tapoja liikunnan, syömisen ja elämänhallinnan suhteen tutkitusti toimivan psykologisen ohjausmenetelmän avulla. Lisäksi mahdollisuus tutustua ohjatusti uusiin liikuntamuotoihin sekä saada tietoa ravinnosta, vertaistukea ja aikaa levolle.

Perheiden hyvinvointikurssit

Perheiden hyvinvointikursseilla tarjoamme tukea koko perheen hyvinvointiin, ideoita aktiiviseen arkeen sekä aikaa yhdessäololle.

Kurssit tarjoavat liikunnallisia elämyksiä ja lajikokeiluja, vinkkejäja ideoita perheen arkeen, hyvinvointiin ja elintapoihin sekä aikaa levolle ja yhdessäololle.

Edullinen omavastuuhinta sisältää ohjauksen, monipuolisen ohjelman sekä perhemajoituksen täysihoidolla.

Kursseille voivat hakea perheet, joissa on leikki- ja/ tai kouluikäisiä lapsia.


Lue lisää Pam sivuilta.


PHT (Palkansaajien hyvinvointi ja terveys) is a health-promoting organisation that organises supported 1st step wellbeing courses for working-age adults and families with children.

Summer 2021 courses are now open to app from here:https://pht.fi/kesan-kurssit-nyt-haettavissa/

Extra support for PAM members:

The Finnish trade union holiday organisation SAL-lomat assists members of SAK member unions, including PAM, to participate in PHT wellbeing courses.

The extra support is provided backdated after the course.

Extra support for the Lasting change course is 50 € (requires participation in all three on-site sessions).On family courses SAL-lomat provides extra support of 25 € for each participant aged over 6.

What you need to do: When you have been on a PHT wellbeing course, send the details below by email to pasi.ylitalo@sal-lomat.fi

-your name

-your trade union

-your account number in IBAN form


Support for lifestyle changes and coping at work and everyday with the Lasting change course.

Lasting change courses give you the chance to stop and assess your own wellbeing and coping.

In the courses you review your own practices and habits around exercise, diet and lifestyle using a proven psychological procedure.
You can also try out new forms of exercise with guidance and get information on nutrition, peer support and time for rest.

Joy and wellbeing in everyday family life with the 1st step family course
Wellbeing courses for families with children help families to review their own everyday life and find ways to support the wellbeing of all family members.

On the courses you experience different types of exercise and try out sports, get tips and ideas for everyday life, wellbeing and lifestyle habits and time for rest and being together.

Families with children of playground or school age can apply for the courses.

Read more in here.

PAM ja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry ovat hyväksyneet palkkaratkaisun, joka tuo korotuksen matkailu-, ravintola-alan ja vapaa-ajan palvelujen työntekijöiden ja esimiesten vähimmäispalkkoihin.

Matkailu-, ravintola-alan ja vapaa-ajan palveluita koskeva työehtosopimus neuvoteltiin poikkeuksellisissa olosuhteissa viime syksynä.

Uudeksi sopimuskaudeksi sovittiin 1.10.2020 – 31.3.2022, mutta palkkaratkaisu jäi tuolloin uupumaan epävarmoista tulevaisuuden näkymistä johtuen.

Neuvotteluosapuolet sopivat kuitenkin kahdesta erillisestä palkantarkistusajankohdasta, joista ensimmäinen on 1.2.2021 ja toinen 1.10.2021. Nyt ensimmäisestä palkkaratkaisusta on sovittu ja se on liittojen hallinnoissa hyväksytty.

Palkkaratkaisun mukaisesti työehtosopimuksen vähimmäispalkkoja korotetaan 15 – 24 eurolla kuukaudessa. Esimiesten vähimmäispalkkoja korotetaan 20 – 25 eurolla. Työehtosopimuksen mukaisia euro- tai senttimääräisiä lisiä tai korvauksia ei koroteta. ”Palkkaneuvottelut käytiin vaikeasta toimintaympäristöstä huolimatta ratkaisuhakuisessa hengessä. Tässä haastavassa tilanteessa pidämme tärkeänä, että työehtosopimuksen vähimmäispalkkoja saadaan kuitenkin nostettua”, toteaa PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen.

Sopimuskauden toisesta palkkaratkaisusta neuvotellaan erikseen syyskuun 2021 loppuun mennessä ja sen on tarkoitus tulla voimaan 1.10.2021.

Palkka taulukko löytyy tästä.


28.5.2020

Työttömien ay-jäsenten yhdistys Tatsi ry järjestää Zoomissa koulutusta kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin liittyen erityisesti työttömille, mutta varmaan muutkin kiinnostuneet voivat osallistua – pääsyvaatimuksena SAK:laisen liiton jäsenyys.

Lue lisäätäältä ja ilmoittaudu

5.5.2020

Etu Pam705 jäsenille.

Tässä vielä tänään jäsenille sähköpostilla lähtenyt kirje.

Tämä koronasta johtuva ravintoloiden sulkeminen on vaikuttanut suureen osaanjäseniemme toimeentuloa ja moni meistä kituuttaa nyt entistä tiukemmalla budjetilla. Siksipäolemme ammattiosastossasi päättäneet jakaa kevään peruuntuneisiin tapahtumiin varatut rahat tukea tarvitseville jäsenillemme. Olemme valinneet Pirkanmaalaisia ravintoloita, joista tarjoamme take away-ruuan tuomaan piristystä arjen keskelle. Samalla tuemme myös tiukassa tilanteessa kamppailevia alamme yrityksiä.

Vaikka mielemme tekisi tarjota tämä etu kaikille, emme voi näin tehdä, vaan arvomme edun kaikkien osallistuneiden kesken.

Jos siis sinä työssäkäyväjäsenemme olet tänä keväänä joutunut lomautetuksi tai työttömäksi koronan takia, niin kerro meille tarinasi ja perustele miksi juuri sinä ansaitset saada ravintolaruokaa kotiin.


Laita vapaamuotoinen kertomuksesi/hakemuksesi 11.5. mennessä sähköpostilla osoitteeseen
pam705.jasenvastaava@gmail.com

Muista liittää hakemukseen mukaan yhteystietosi ja jäsennumerosi.

Käsittelemme osaston johtokunnassa ja ilmoitamme avustuksen saaneille 15.5. jälkeen. Tarkemmat ohjeet ruuan noutamiseen tai kotiin toimitukseen kerrotaan samassa yhteydessä. Valitettavasti emme voi tällä kertaa ottaa huomioon kuin yleisimmät erityisruokavaliot, kuten laktoositon, maidoton, gluteeniton ja kasvisruokavalio.

Toivottavasti tämän pandemia menee pikaisesti ohi ja pääsemme pikkuhiljaa palaamaan normaaliin arkeen sekä saamme toteuttaa syksylle suunnitellut jäsentapahtumamme normaalisti. Siellä onkin taas tulossa monenlaista kivaa syysretkestä TES-koulutukseen, mutta niistä lisää lähempänä.
Siihen asti pidäthän itsestäsi ja läheisistäsi huolta!


Kevätterveisin,
PAM 705 johtokunta plsta
Johanna Säily-Syvänen
Jäsenvastaava
pam705.jasenvastaava@gmail.com
www.pam705.fi

23.4.2020

  • Lataa tästä ohje miten haet ensimmäistä kertaa ansiosidonnaista.
  • Täältä löytyy ajankohtaista infoa vallitsevaan tilanteeseen liittyen.
  • Pam työttömyyskassan hakemusten käsittelytilanne löytyy tästä.

Muutoksia työttömuusturvalakiin: Lainaus www.pam.fi sivuilta.

Työttömyysturvalakiin määräaikaisia muutoksia koronaepidemian vuoksi (päivitetty 9.4.)

Lain voimassaoloaika on 6.7.2020 asti ja sitä sovelletaan takautuvasti 16.3. alkaen. Työttömyyskassa huomioi muutokset automaattisesti kaikissa 16.3. ja sen jälkeen saapuneissa päivärahahakemuksissa. Ne hakemukset, jotka on ehditty maksaa ennen lain vahvistamista, korjataan työttömyyskassan toimesta jälkikäteen. Lue lisää tästä uutisesta.


Ansiopäivärahaa maksetaan myös omavastuuajalta: Ansiopäivärahaa maksetaan väliaikaisesti myös viiden (5) päivän omavastuuajalta. Lainkohta koskee kaikkia niitä henkilöitä, joiden omavastuuaika alkaa 16.3. - 6.7.2020 välisenä aikana.
Työssäoloehto puolittuu: Palkansaajan työssäoloehto lyhenee 13 viikkoon, jos vähintään yksi työviikko on tehty 1.3.2020 jälkeen eikä 26 viikon työssäoloehto täyty.
Lomautus ei kuluta enimmäismaksuaikaa: Lomautuksen perusteella maksettava työttömyyspäiväraha ei kerrytä enimmäismaksuajan päiviä (300-500).

Itsensätyöllistäjät helpommin työttömyysturvan piiriin Yritystoiminnan edellytysten tilapäisluonteinen heikentyminen koronan vuoksi on peruste arvioida yritystoiminta työllistävyydeltään sivutoimiseksi yritystoiminnaksi ja sivutoimisen yritystoiminnan perusteella henkilöllä taas on oikeus työttömyysetuuteen.