Ajankohtaista

Tälle palstalle kerätään ajankohtaisia juttuja ja linkkejä ym.

Palstaa päivitetään säännöllisesti ja uusin teksti tulee aina ylimmäksi.

Tule vapaaehtoiseksi Maailma kylässä -festarille
Maailma kylässä -festivaalin vapaaehtoisten haku on avautunut. Festarin Katutaidealueelle haetaan monenlaisia harrastelijaryhmiä esiintymään. Vielä ehdit ilmoittautua näytteilleasettajaksi tai varata ilmoitustilaa festarilehdestä.

Koe kevään värikkäin tapahtuma osana festaritiimiä. Vapaaehtoiset osallistuvat festivaalin toteutukseen esimerkiksi ohjelmatuotannossa, asiakaspalvelussa, artisti- ja henkilökuntakahvilassa, alueen viihtyvyydestä huolehtimisessa sekä somistus-, rakennus- ja purkutöiden parissa. Festivaalin vapaaehtoisena saat kokemusta tapahtuma-alalta, tutustut samanhenkisiin ihmisiin ja olet mukana luomassa iloista festivaalitunnelmaa!

Haku vapaaehtoistehtäviin kevään 2024 festivaalille on avoinna 8.5. asti. Mitä aikaisemmin haet, sitä paremmin voimme huomioida toiveesi vapaaehtoistehtävistä. Kaikkien maaliskuun aikana hakeneiden kesken arvotaan 10 kangaskassia, jotka on valmistettu edellisten festivaalien banderolleista. Toimimalla festivaalin vapaaehtoisena annat konkreettisen panoksen paremman maailman puolesta.

Lue lisää tästä linkistä ja lähde mukaan!

Työttömyyskassa tiedottaa

Askarruttavatko vuodenvaihteen lakimuutokset?

Vuodenvaihteen lakimuutoksista erityisesti omavastuuajan pidentäminen ja lomakorvauksen jaksotus ovat herättäneet kysymyksiä työttömyyskassan jäsenten keskuudessa.

Lue lisää


Muutokset lapsikorotuksiin

Työttömyyspäivärahan lapsikorotusten määrä pieneni vuoden alusta, sillä viime vuodelle tehty ylimääräinen korotusosa poistui 1.1.2024 alkaen, eikä lapsikorotuksiin tehty tälle vuodelle indeksikorotusta.

Aikavälillä 1.1.-31.3.2024 lapsikorotukset maksetaan samansuuruisina kuin vuonna 2022.

Osana työttömyysturvan lakimuutoksia lapsikorotukset poistuvat kokonaan 1.4.2024 alkaen.

Lue lisää

Liikkuvuusavustus korvaa työmatka- ja muuttokuluja myös kausityön ajalta

Työttömyyskassan maksama liikkuvuusavustus voi tukea esimerkiksi kesätyön vastaanottamista toiselta paikkakunnalta.

Voit olla oikeutettu liikkuvuusavustukseen, jos työmatkaan käytetty aika on kokoaikatyössä yli kolme tuntia tai osa-aikatyössä yli kaksi tuntia päivässä.

Lue lisää liikkuvuusavustuksesta


Työttömyyskassan aukioloajat kesällä 2023

Palvelualojen työttömyyskassan puhelinpalvelu on 26.6.-4.8.2023 avoinna maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 10:00 - 14:00. Tiistaisin ja torstaisin puhelinpalvelu on suljettu. Työttömyyskassan verkkopalvelu palvelee ympäri vuorokauden.

Helsinki-Uudenmaan aluetoimisto on 3.-30.7.2023 avoinna ilman ajanvarausta maanantaisin klo 9:00 - 16:00 ja ajanvarauksella tiistaista perjantaihin. Muut aluetoimistot ovat suljettuina 3.-30.7.2023.

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalvelualalle saatiin uusi työehtosopimus 3.4.
Matkailu-, ravintola- ja vapaa- ajanpalvelualojen TES tuo työntekijöille euromääräiset korotukset.

Esimerkiksi taulukkopalkalla olevan kokoaikaisen tarjoilijan (taso 4) palkka nousee sopimuskauden aikana 145 euroa eli noin 7,4 %.

Työntekijöiden palkat nousevat kesäkuun alusta lukien vähintään 96 eurolla. Taulukkopalkat nousevat 96–115 euroa ja muita työehtosopimuksen taulukoita nostetaan 4,3 prosentilla. Vuonna 2024 työntekijöiden palkat nousevat syyskuun alusta 1,7 prosentilla.

MARAVA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS
  • Työntekijöiden henkilökohtaiset palkat nousevat 1.6.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta vähintään 96 eurolla (0,60 € tunnilta). Taulukkopalkat nousevat 96−115 euroa ja muita työehtosopimuksen taulukoita nostetaan 4,3 %:lla.
  • Esihenkilöiden henkilökohtaiset palkat nousevat 1.6.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 4,3 %. Esihenkilöitä koskevat korotetut taulukkopalkat nousevat 98−120 euroa.
  • Työntekijöiden ja esimiesten toisen vuoden palkankorotus toteutetaan 1,7 %:n yleiskorotuksena, ja se tulee voimaan 1.9.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.

Työaikalisiin ei ole tulossa korotuksia kummankaan vuoden osalta.

Sopimuskausi on 1.4.2023−31.3.2025.

Lataa tästä: Kuukausi- ja tuntipalkat 1.6.2023 alkaen


Nämä alla olevat tekstimuutokset ovat tulleet voimaan 1.4.2023 alkaen, ellei toisin mainita.

Keskimääräinen vähimmäistyöaikaan liittyviin määräyksiin tarkennuksia.
Toteutuneen keskimääräisen työajan ollessa ilman perusteltua syytä työsopimuksessa sovittua työaikaa pidempi, työaika tulee sopia toteutunutta työaikaa vastaavaksi. Painavasta työvoiman tarpeen vähentymisestä aiheutuvasta syystä sopimisesta voidaan poiketa. Asia tulee käydä läpi työntekijän kanssa tarkastelun yhteydessä. Jos edellä mainittu syy koskee useampaa kuin yhtä työntekijää, syy tulee käydä läpi pääluottamusmiehen kanssa. Jos asia käsitellään luottamusmiehen kanssa, yksilökohtainen käsittely työntekijöiden kanssa ei ole tarpeen.

Tarkastelun ajankohta ja sen sisältämät kolmiviikkoisjaksot sekä työtunnit tulee ilmoittaa työntekijälle ennen tarkastelun toteuttamista.

Jos työsuhde alkaa kesken tarkastelujakson, sovitun vähimmäistyöajan tulee toteutua myös ennen seuraavan tarkastelujakson alkamista edeltävänä aikana. Edellytyksenä on, että työsuhde on voimassa toistaiseksi ja se on kestänyt vähintään kuusi kuukautta.

UUSI perehdyttämistä koskeva kirjaus:
33 d § Työhön perehdyttäjän asema
Määrätessään työntekijälle toisen työntekijän perehdyttämiseen liittyviä tehtäviä, työnantajan on huolehdittava siitä, että perehdyttäjälle varataan riittävästi aikaa perehdytystehtävien asianmukaiseksi hoitamiseksi.

Vapaapäivien järjestämiseen tarkennuksia
Vapaapäiviä edeltävä työvuoro järjestetään aamuvuoroksi ja vapaapäiviä seuraava vuoro iltavuoroksi, jos vapaapäiviä annetaan parillinen määrä peräkkäin. Määräystä sovelletaan kaikkina viikonpäivinä auki olevassa työpaikassa, jossa työskennellään kahdessa tai kolmessa vuorossa. Määräystä noudatetaan myös muissa työpaikoissa kuitenkin siten, että siitä voidaan poiketa liiketoiminnallisista tai työn järjestelyistä aiheutuvista syistä taikka työntekijän omasta pyynnöstä. Jos työpaikassa vapaapäivien välisenä aikana tehdään vain aamu-, ilta- tai yövuoroa, tätä määräystä ei tarvitse noudattaa.

Täsmennystä irtisanomisajan palkkaan
Työnantajan, joka ei noudata irtisanomisaikaa, on maksettava työntekijälle noudattamatta jätetyltä irtisanomisajalta täysi palkka.

Täydellä palkalla tarkoitetaan:

1. työntekijän peruskuukausipalkkaa
2. tai työsopimuksen tuntimäärän perusteella laskettua perustuntipalkkaa
3. sekä laskennallista lomakorvausta irtisanomisajalle

Jos esihenkilön kuukausittain maksettavaan palkkaan sisältyy esimerkiksi luontoisetuja, ne huomioidaan täyttä palkkaa määriteltäessä edun verotusarvoa vastaavalla rahasummalla.

Perhevapaat
Perhevapaita koskeva muutos tulee voimaan 1.1.2024


Työryhmät

Työaikatyöryhmä
Osapuolet jatkavat edellisellä sopimuskaudella sovitun työaikatyöryhmän työtä. Työryhmän tehtävänä on selvittää työaikaa ja työaikajärjestelmiä koskevien määräysten kehittämistä. Lisäksi arvioidaan paikallisen sopimisen edistämisen mahdollisuuksia sekä työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä työvuorosuunnittelussa ottaen erityisesti huomioon työntekijöiden työssäjaksaminen. Työryhmä arvioi myös henkilöstön edustajien työstä vapautusaikojen riittävyyttä erityisesti alueellisesti laajalla alueella toimivien yritysten osalta. Sopimuskauden aikana liitot voivat yhdessä paikallisten osapuolten kanssa sopia yrityskohtaisista työaikaan ja työaikajärjestelmiin liittyvistä kokeiluista.

Palkkaustyöryhmä
Osapuolet jatkavat palkkaustyöryhmän työtä. Sen tavoitteena on valmistella toimialalle uusi palkkausjärjestelmä, joka lisää alan vetovoimaisuutta ja työvoiman saatavuutta. Osana palkkausjärjestelmän uudistamista osapuolet selvittävät mahdollisuudet pidempikestoiselle ansiokehitysohjelmalle. Työryhmä selvittää kaikkien eri palkanosien käyttöä ja vaikutuksia alan ansiokehitykseen. Työryhmän tulee huomioida eri tehtävien edellyttämä ammatillinen osaaminen ja kokemus osana palkan muodostusta. Palkkausjärjestelmää uudistettaessa arvioidaan myös anniskeluoikeuksien merkitystä ja vaikutusta palkkaukseen. Osapuolet keräävät yhdessä kaiken tarvittavan tausta-aineiston aikaisempien sopimuskausien aikana tehdystä työryhmätyöstä ja jatkavat palkkausjärjestelmän uudistamistyötä viimeistään syksyllä 2023. Työryhmätyö tulee saada valmiiksi siten, että uutta järjestelmää voidaan pilotoida yrityksissä jo sopimuskauden aikana.

Koulutustyöryhmä
Osapuolet perustavat koulutustyöryhmän selvittämään oppisopimuskoulutuksen ja ammatilliseen koulutukseen sisältyvän työssäoppimisjakson määräysten kehittämistä sekä koulutussopimuksen uudistamiseen.

Työehtosopimuksen kehittämistyöryhmä
Osapuolet perustavat työryhmän työehtosopimuksen kehittämiseksi sekä selkeyttämiseksi. Työryhmä selvittää mm. toimistotyöntekijöitä koskevan pöytäkirjan kehittämistä sekä suhteutettua kuukausipalkkaa.

Esihenkilöiden työssäjaksamisen edistäminen
Osapuolet jatkavat työryhmätyöskentelyä esihenkilön työhyvinvoinnin, työssäjaksamisen ja oman työn hallinnan edistämiseksi. Työryhmä selvittää mahdollisuudet käynnistää tätä tarkoitusta tukemaan yhteisen hankkeen.


Lue lisää täältä: www.pam.fi

Peruutusehdot

Johtokunta on hyväksynyt kokouksessa uudet yleiset peruutusehdot kaikkiin tapahtumiin, joissa on omavastuu. Peruutusehdot astuvat voimaan kaikkiin tapahtumiin 12.1.2023 alkaen.

Peruutusehdot Pam705 tapahtumiin


Otamme vastaan ilmoittautumiset saapumisjärjestyksessä vain verkkolomakkeen kautta, ellei toisin ilmoiteta.

Ilmoittautuminen ja osallistumismaksu tapahtumiin ovat sitovia. Osallistumisen peruminen ilman kuluja on mahdollista vain ilmoittautumisajan päättymiseen asti. Sen jälkeen tapahtuneesta peruuttamisesta, tai jos peruutusta ei ole tehty lainkaan, osallistumismaksua ei palauteta.

Mikäli osallistuja joutuu perumaan osallistumisensa määräajan jälkeen sairastumisen vuoksi, osallistumismaksu voidaan palauttaa sairauslomatodistuksen perusteella. Toimistokuluina veloitetaan kuitenkin vähintään 50 €.

Kaikki peruutukset tulee tehdä kirjallisesti sähköpostilla tiedotus@pam705.fi.

Pidätämme oikeudet peruuttaa tapahtuma esimerkiksi vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Tällöin palautamme ilmoittautuneille maksetun osallistumismaksun kokonaisuudessaan. Emme vastaa osallistujille aiheutuneista mahdollisista muista kustannuksista, kuten matkakuluista tapahtumaan, ellei toisin mainita tapahtuman tiedoissa. Pidätämme myös oikeuden mahdollisiin aikataulu- ja paikkamuutoksiin.


Ladattavat ehdot löytyvät tästä.

PAM villasukat!

No nyt jos koskaan on hyvä kaivaa puikot esille ja tehdä omat PAM sukat (tai miksi ei vaikka pipo)

Tornion K-Citymarketin tuore luottamusmies Maarit Lehto on tehnyt ohjeen ja se on ladattavissa tästä.

Se on pdf muodossa, joten se on helppo tulostaa mukaan.


Kuva pam.fi sivuilta

Työttömyyskassa tiedottaa

Ansiopäivärahan lisäpäiväoikeuteen muutoksia 1.1.2023 alkaen - 55 vuotta täyttäneille uusi muutosturvamalli

Lakimuutoksen myötä 55 vuotta täyttäneille tulee käyttöön uusi muutosturvakokonaisuus 1.1.2023 alkaen. Tähän kuuluu oikeus muutosturvarahaan, työllistymistä parantavaan muutosturvakoulutukseen ja pidennettyyn työllistymisvapaaseen. Samalla työttömyysturvan lisäpäiväoikeus eli nk. “eläkeputki” poistuu asteittain vuoteen 2030 mennessä.

Lue lisää uudesta muutosturvamallista sekä ansiopäivärahan lisäpäiväoikeuden muutoksista täältä.

Hyvinvointilomajaksot ovat nyt haettavissa!
Hae nyt mukaan talven ja kevään tuetulle Hyvinvointilomajaksolle!


Hyvinvointilomat ry

Tällä sivulla esitellyt lomajaksot toteutetaan Sosiaali- ja Terveysministeriön tuella Veikkauksen tuotoista yhteistyössä Hyvinvointilomat ry:n kanssa.

Kaikki valinnat lomaviikoille suoritetaan Hyvinvointilomat ry:n toimesta. Lomalaisten valinnoissa noudatetaan Sosiaali- ja Terveysministeriön ohjeita.

Tuettu lomajakso toteutetaan suunnitellusti, jos Sosiaali- ja Terveysministeriö myöntää Veikkauksen tuotoista Hyvinvointilomat ry:n hakeman avustuksen.


Maksuna (omavastuuosuus) Hyvinvointilomat perii 50-125€. Omavastuuosuus vaihtelee lomakohteittain. Alle 16-vuotiaat pääsevät lomalle maksutta. Työttömien viikon aikuisen omavastuuosuuden osuus on 50 euroa/5 vuorokautta*


Haettavat lomajaksot ja kohteet löydät täältä

Jokaisen hakijan tulee lähettää oma hakemus, jollei hän kuulu samaan perheeseen päähakijan kanssa.

Hyväksytyille hakijoille lähetetään kutsukirje ja lasku, joko sähköpostilla (jos ilmoitettu hakemuksessa) tai postitse. Lasku tulee maksaa Hyvinvointilomien tilille eräpäivään mennessä. Lomakohde lähettää kolme viikkoa ennen loman alkua lomalaiselle kirjeen, jossa kerrotaan tarkemmin lomasta.


Lomajaksoille haettaessa suosittelemme käyttämään jokaisen lomajakson yhteydessä olevaa sähköistä hakulinkkiä.

Huomioithan, että lomia voi hakea kunkin loman kohdalla ainoastaan ilmoitettuna hakuaikana. Jos haluat hakea manuaalisesti täytettävällä hakukaavakkeella, voi hakukaavakkeita tilata Hyvinvointilomien toimistolta puh. 010 830 3400 tai toimisto (at) hyvinvointilomat.fi.

Tuetun loman voi saada joka toinen vuosi. Lomalaiset saavat loman lopussa täytettäväksi palautelomakkeen, jätättehän palautetta lomastanne sekä kohteesta.
Lisätietoja lomista:

- Hyvinvointilomat ry; hyvinvointilomat.fi, puh. 010 830 3400 (lomia koskevat tiedustelut ma-pe klo 9-12) toimisto (at) hyvinvointilomat.fi

* PAM kustantaa työttömän jäsenen omavastuuosuuden 50€. Toimita meille kuittikopio maksetusta lomajakson omavastuuosuudesta, yhteystietosi ja jäsennumerosi sähköpostilla tänne.

Teksi ja kuva kopioitu PAM sivuilta.

Työttömyysturvainfo, omavastuuaika ja palkkatodistus

Ohessa liitteet joissa selitetty työttömyyspäivärahan hakeminen sekä omavastuuaika sekä palkkatodistus.

Työttömyysturvainfo

Omavastuu

Palkkatodistus

Hakijan muistilista