Liittokokous 2023

PAMin liittokokousvaaleihin asetettiin yhteensä 768 ehdokasta.

Liittokokousvaalien ehdokkaat edustavat kaikkia PAMin sopimusaloja ja joukosta löytyy lähes 200 eri ammattinimikettä.

Ehdokkaat edustavat 105 eri ammattiosastoa ympäri Suomea.

Ehdokkaiden keski-ikä on 45 vuotta. Nuoria, alle 31-vuotiaita ehdokkaita on 8 %. Naisia ehdokkaista on 60 % ja miehiä 40 %.

Liittokokousvaalien äänestysaika on 28.8.–15.9.2023. PAMin liittokokousvaalit järjestetään nyt toista kertaa siten, että äänestää voi vain Internetin välityksellä.

Sähköisen vaalin järjestämisestä vastaa Edita Prima, jolla on pitkä kokemus sähköisten vaalien järjestämisestä.

Vaalien tulos ja valitut kokousedustajat julkaistaan PAMin verkkosivuilla torstaina 21.9.2023.

Liittokokouksessa valitaan:

PAMin hallitus

Hallituksen muodostavat:

  • Liiton puheenjohtaja
  • Hallituksen puheenjohtajan
  • henkilökohtainen varajäsen
  • 15 jäsentä
  • 3 yleisvarajäsentä

Hallitus ohjaa liiton käytännön työtä ja johtaa liittoa, mm. työehtosopimustoimintaa. Hallitus valitsee toiminnan johtajan ja liiton esimiesasemassa olevat työntekijät sekä nimeää johtoryhmän.

Toimikausi on 4 vuotta, kokouksia 4 vuoden aikana on n. 44.

Valtuusto

Valtuusto käyttää PAMissa ylintä päätösvaltaa. Se päättää mm. jäsenmaksusta, PAMin toimintasuunnitelmasta, talousarviosta ja hallituksen vastuuvapaudesta.

Valtuustoon kuuluu:

puheenjohtaja
  • 2 varapuheenjohtajaa
  • 50 jäsentä
  • 10 yleisvarajäsentä

Jäsenet on valittu huomioiden alueet, ammattiryhmät ja jäsenkunnan rakenne.

Valtuusto kokoontuu kahdesti vuodessa sääntömääräisiin kokouksiin. Toimikausi on neljä vuotta. Kokouksia neljän vuoden aikana on n. seitsemän.