Jäseninfo / Member info


Jos olet miettinyt liittoon liittymistä, tee se nyt!
Pam.fi liitty

Liittyminen PAMiin ja 705 :n jäseneksi kannattaa! Sen lisäksi että saat ansiosidonnaisen työttömyysturvan, neuvontaa työsuhdeasioissa, luottamusmiehen palvelut, liiton koulutukset ja edut, ammattiosastojen omat koulutukset ja edut sekä lukuisia muita hyötyjä. Edut löytyvät tämän sivun välilehdeltä.


Olet jäsenenä erittäin tervetullut mukaan osaston toimintaan sekä tekemään ehdotuksia ja olla päättämässä, mitä toimintaa osasto jäsenilleen järjestää. Jäsenenä voit tehdä aloitteita esimerkiksi
työehtosopimusten parantamiseksi, osallistua koulutukseen, työpaikkatoimintaan ja vapaa-ajan tapahtumiin.


Uuden jäsenen infon voi ladata tästä.

If you've been thinking about joining the union, do it now!

Join to PAM from here


Joining PAM and becoming a member of 705 is worth it! In addition to earnings-related unemployment insurance, advice on employment matters, shop steward services, union training and benefits, professional departments' own training and benefits, and numerous other benefits.
Benefits can be found on the tab of this page.

As a member, you are very welcome to participate in the department's activities and to make suggestions and decide what activities the department organizes for its members.

As a member, you can take initiatives, for example to improve collective agreements, participate in training, workplace activities and leisure events.