Osasto esittäytyy

Tiesitkö, että kun olet liittynyt PAMiin, olet samalla liittynyt ammattiosastoon? PAM on Palvelualojen ammattiliitto, joka muodostuu ammattiosastoista. Ammattiosasto voi olla yhden työpaikan osasto tai se voi olla myös alueellinen osasto, jolloin siihen voi kuulua työntekijöitä usealta työpaikalta. Oman osastosi numeron löydät esim. jäsenkortista tai omista tiedoistasi.

Meidän osastomme, PAM 705 eli Hotelli- ja ravintola-alan Tampereen osasto ry, muodostavat alueellisesti hotelli- ja ravintola-alan työntekijät eri työpaikoilta. Jäseniä meillä on mm. Tampereella, Nokialla, Lempäälässä, Vesilahdessa, Ylöjärvellä, Pälkäneellä, Kangasalalla Kankaanpäässä sekä Akaassa.

Jäsenemme kuuluvat Matkailu-, ravintola-, ja vapaa-ajan palveluita koskevan työehtosopimuksen (TES) piiriin.

Ammattiosastot ovat itsenäisiä yhdistyksiä, jotka yhdessä muodostavat PAMin ja vain ammattiosastot ovat juridisesti sen jäseniä. Osastot ovat antaneet liitolle eri tehtäviä ja liiton talous perustuukin jäsenmaksuista saatavaan tuloon. Osa jäsenen maksamasta jäsenmaksusta käytetään liiton toimintaan ja osan käyttää ammattiosasto.

Johtokuntaa täydennetään aina tarvittaessa. Jokaisella johtokunnan jäsenellä on oma rooli ja vastuualue. Mikäli johtokuntatoiminta kiinnostaa, ota ihmeessä yhteyttä! Homma on mukavan leppoisaa ja rentoa.

What is Pam 705?

Did you know when you join PAM, you are also joining a professional department at the same time?

PAM is a trade union for the service industries, which consists of professional departments. The occupational department may be a single-work department, or it may also be a regional department, in which case it may include employees from several workplaces. You can find the number of your own department, for example, on the membership card or in your own information.

Our department, PAM 705, or the Tampere’s Department of the Hotel and Restaurant Industry is regionally made up of hotel and restaurant industry employees from different workplaces. We have members from e.g. Tampere, Nokia, Lempäälä, Vesilahti, Ylöjärvi, Pälkäne, Kangasala, Kankaanpää and Akaa.

Our members are covered by the Collective Agreement on Tourism, Restaurant and Leisure Services (TES).


Trade unions are independent associations that together form PAM. Only trade unions are legally PAM’s members. The departments have given the union various tasks, and the union's finances are based on income from membership fees. Part of the membership fee, paid by the member, is used for the activities of the association and part is used by the professional department.