Vuoden 2024 toimintasuunnitelma

PAM- hotelli- ja ravintola-alan Tampereen osasto ry. 705

TOIMINTASUUNNITELMA 2024

Jäsenistö
Tämän hetkinen tilanne (4.11.23) osastossa on 3784(3743) jäsentä, joista maksavia on 2714 (2747) oppilasjäseniä 371 (289) ja eläkeläisiä 695 (703). Jokaisen luottamushenkilön velvollisuutena tulee olla alallamme tulleiden järjestäytymisestä huolehtiminen. Tehostamme jäsen-hankintaa aktivoimalla luottamushenkilöitä ja kutsumalla heitä osaston toimistolle sekä osallistumalla liiton jäsenhankintakampanjoihin ja tilaisuuksiin.
Kokoustoiminta
Osaston sääntömääräisiä kokouksia ovat kevät- ja syyskokous. Näiden kokousten tavoitteena on sääntömääräisten asioiden käsittelyn lisäksi myös ay-liikettä ja jäseniä kiinnostavan ajan-kohtaisen tiedon jakaminen sekä tapahtuneista muutoksista tiedottaminen.
Osaston johtokunta
Osaston asioista vastaa ja omaisuutta hoitaa sen hallituksena vuodeksi tai kahdeksi valittu johtokunta. Johtokunta kokoontuu varajäsenineen noin kerran kuukaudessa. Kokousten tavoitteena on erilaisten osaston käytännön tehtävien lisäksi suunnitella ja kehittää toimintaa jäsenistölle. Johtokunnan jäsenet ovat aktiivisesti mukana liiton ja SAK:n toiminnassa niin paikalli-sesti kuin valtakunnallisestikin.
Opinto- ja koulutustoiminta
Kannustetaan luottamushenkilöitä osallistumaan luottamusmiestapaamisiin PAMin aluetoimistolla noin kerran kuukaudessa
Työpaikkatoiminta: Hankitaan uusia jäseniä ja luottamushenkilöitä työpaikoille sekä järjestämällä osaston omaa koulutusta ja aktivoimalla jäseniä osallistumaan alueen tapahtumiin. Ti-laisuuksia järjestetään myös yhdessä alueen muiden osastojen kanssa. Jäseniä kannustetaan osallistumaan PAM:in ja KSL:n järjestämiin koulutuksiin. Vuosittain jäsenten on mahdollista osallistua kahdelle KSL:n kurssille ilmaiseksi.
Tiedotustoiminta
Osaston kokouksista ja toimintatapahtumista ilmoitetaan osaston kotisivuilla pam705.fi, facebookissa pam705 sivulla ja instagramin sivulla @pam705tampere sekä PAM- lehdessä ja pamin tapahtumakalenterissa. Tiedotuksia lähetetään sähköpostin välityksellä näistä osoitteis-ta:toimisto@pam705.fi , talous@pam705.fi , sihteeri@pam705.fi , opinto@pam705.fi , tiedo-tus@pam705.fi , jasen@pam705.fi , nuoret@pam705.fi , solidaarisuus@pam705.fi , tauolle menevät tällä hetkellä nämä (tyosuojelu@pam705.fi , jarjestaminen@pam705.fi )Osaston uusille jäsenille ja valituille luottamushenkilöille lähetetään onnittelukirje sekä kutsutaan luottamushenkilöitä osaston tapahtumiin mukaan.
Järjestäminen
Osallistumme järjestämiskoulutuksiin ja pidämme yllä jäsenhankintaosaamistamme vuonna 2024Osastomme johtokunta tekee aktiivista jäsenhankintaa ympärivuoden ja lisäksi osallistumme alueen yhteisiin jäsenhankinta tapahtumiin. Osastomme tukee toimipaikkojen luottamusmiehiä opastamalla heitä jäsenhankintaan.
Osaston vuoden teema 2024
Osastossa keskitytään vuoden 2024 aikana luottamushenkilöiden aktivoimiseen / huomiointiin.
Koulutustoiminta- ja vapaa-ajan harrastustoiminta
Tammikuu: 11.1 Johtokunnan järjestämiskokous
Helmikuu: 16.2 Johtokunnan koulutus17.2 PAMin päivät klo 16
Maaliskuu: 8.3 Ilves – Tappara peli ja ruokailu (ruokailupaikka ilmoitetaan myöhemmin), 19.3 Valtakunnallinen järjestämispäivä, 23.-24.3 PAM086 Varasto järjestää Tallinna risteily, yhteinen osastojen välinen risteily
Huhtikuu: -
Toukokuu: 1.5 Vappumarssi, 18.5 Kevätkokous
Kesäkuu: -
Elokuu: -
Syyskuu: -
Lokakuu: Paint&Party, Karmiva Karnevaali- perhetapahtumaMarraskuu:
Joulukuu: Syyskokous ja teatteri
Huomioithan että tapahtumat voivat peruuntua! Kaikista muutoksista ilmoitamme kotisivulla, Facebookissa ja Instagramissa sekä mahdollisuuksien mukaan PAM-lehdessä.
Osaston nuorisotoiminta
Nuorisovastaava toimii yhteistyössä aluenuorten ja mahdollisuuksien mukaan muiden osasto-jen nuorisovastaavien kanssa.
Osaston nuorisovastaavan sähköposti: nuoret@pam705.fiPAM705 Nuorten toimintasuunnitelma v. 2024

Työttömien toiminta
Työttömiä ohjataan osallistumaan PAM- Häme-Pirkanmaan alueen työttömien toimintaan, Tampereen Seudun Työllistämisyhdistyksen (Etappi) järjestämiin kursseihin sekä TATSI ts. työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys ry:n järjestämille kursseille.

Eläkeläisten toiminta
Pamelat & Pavet toimintasuunnitelma v. 2024
Toimisto
Osaston toimiston osoite: Hatanpään Valtatie 4 B 36, Tampere. Toimistoa käytetään johtokunnan ja eläkeläiskerhon kokouspaikkana. Siellä järjestetään luottamusmiestapaamisia ja pidetään työpaikkakokouksia. Osaston jäsenet voivat myös tiedustella tilan käyttöä kokoustoimintaansa.
Talous
  • Johtokunnan kokouspalkkiot: Maksetaan johtokunnan jäsenille ja varajäsenille 40,00 €/ henkilö/ osallistuttu kokous.-Vuosipalkkiot: Puheenjohtajalle 2500 €, taloudenhoitajalle 2500€, sihteerille 2500€, opintovastaava/tiedotusvastaava 2100€, jäsenvastaava 1000€, nuorisovastaava 500€ + 100€ järjestetty tapahtuma.
  • Johtokunnalle maksetaan kokousmatkakulut halvimman matkustustavan mukaan sekä kokouspäiviltä että osaston järjestämispäiviltä. Matkakuluja maksetaan kilometrikorvauksina silloin kun tapahtumaan ei pääse julkisilla kulkuneuvoilla.
  • Johtokunnan jäsenen osallistuessa yön yli kestävään luottamustehtävään liittyvään tapahtumaan ja järjestäjän maksaessa yöpymisen kahden (2) henkilön huoneessa, niin halutessaan johtokunnan jäsen voi yöpyä yhden (1) huoneessa ja osasto maksaa näiden erotuksen
  • Luottamushenkilöille myönnetään (100 € bruttona) stipendi/luottamusmies- ja työsuojelun perus- ja jatkokurssista, jotka hän käy lähikoulutuksena (ei verkkokurssi). Stipendi myönnetään todistusta vastaan, hakijan tulee samalla toimittaa tilinumeronsa ja verokorttinsa.
  • Jäsenille, jotka osallistuvat koulutuksiin ja kokouksiin Tampereen ulkopuolella maksetaan puolipäiväraha koulutuspäiviltä.
  • Osasto maksaa johtokunnan jäsenille koulutus - tai järjestämispalkkion ammattiyhdistys-toimintaan liittyviltä koulutuspäiviltä ja järjestämistyöhön osallistumispäiviltä jos päiväksi on pitänyt ottaa töistä palkatonta vapaata eikä hän saa korvausta muualta. Korvauksen saamiseksi tulee toimittaa ansionmenetystodistus.
  • Nuorisotoimintaan on varattu 1000 € ja eläkeläisten toimintaan 500 €
  • Elokuvalippuja myydään jäsenille 10 €, max. 5 lippua/ kk/ jäsen. Elokuvalipun saa koodilla sähköpostiinsa kun lähettää kuvan maksutapahtumasta että liput on maksettu.

Suunnitelma ladattavissa tästä luettavaksi.