Vuoden 2020 toimintasuunnitelma

PAM- hotelli- ja ravintola-alan Tampereen osasto ry. 705

TOIMINTASUUNNITELMA 2020

Jäsenistö

Tämän hetkinen tilanne (31.11.19) osastossa on 3603(3732) jäsentä, joista maksavia on 2606 (2641) oppilasjäseniä 311 (402) ja eläkeläisiä 659(661). Jokaisen luottamushenkilön velvollisuutena tulee olla alallamme tulleiden järjestäytymisestä huolehtiminen. Työpaikan vaihtuessa on tarkistettava jäsenyyden jatkuminen. Tehostamme jäsenhankintaa aktivoimalla luottamushenkilöitä, kutsumalla osaston toimistolle, osallistumalla liiton jäsenhankintakampanjoihin ja tilaisuuksiin.

Kokoustoiminta

Osaston sääntömääräisiä kokouksia ovat kevät- ja syyskokous. Näiden kokousten tavoitteena on sääntömääräisten asioiden käsittelyn lisäksi myös ay-liikettä ja jäseniä kiinnostavan ajankohtaisen tiedon jakaminen sekä tapahtuneista muutoksista tiedottaminen.

Osaston johtokunta

Osastonasioista vastaa ja omaisuutta hoitaa sen hallituksena vuodeksi tai kahdeksi valittu johtokunta. Siihen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri sekä näiden lisäksi 3-10 varsinaista ja
yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä tai vähintään 3 yleisvarajäsentä. Johtokunta kokoontuu varajäsenineen noin kerran kuukaudessa. Kokousten tavoitteena on erilaisten osaston käytännön
tehtävien lisäksi suunnitella ja kehittää toimintaa jäsenistölle. Johtokunnan jäsenet ovat aktiivisesti mukana liiton ja SAK:n toiminnassa niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin.

Opinto- ja koulutustoiminta

Maaliskuu: Jaksamisen avaimet, jäsentapahtuma luottamushenkilöille ja esimiehille

Syyskuu: TES-ABC koulutus ja jokin pieni hemmottelu,luottamusmiehille ja esimiehille

Työpaikkatoiminta: Hankitaan uusia jäseniä ja luottamushenkilöitä työpaikoille, järjestämällä osaston omaa koulutusta ja aktivoimalla jäseniä osallistumaan alueen tapahtumiin ja tekemällä työpaikkakäyntejä. Tilaisuuksia järjestetään myös yhdessä alueen muiden osastojen kanssa.
Jäseniä kannustetaan osallistumaan myös PAM:in ja TSL:n järjestämiin koulutuksiin. Vuosittain jäsenten on mahdollista osallistua kahdelle TSL:n kurssille ilmaiseksi. Kannustetaan luottamushenkilöitä osallistumaan luottamushenkilötapaamisiin aluetoimistolla noin yksi kertaa kuukaudessa (Luottamushenkilökahvit).

Tiedotustoiminta

Osastonkokouksista ja toimintatapahtumista ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan
PAM- lehdessä, suurimpien työpaikkojen ilmoitustaululla ja osaston kotisivuilla www,pam705.fi sekä facebook:issa pam705 sivulla. Tiedotuksia lähetetään sähköpostin välityksellä pam705.tampere@gmail.com, pam705.nuorisovastaava@gmail.com,
pam705.opintovastaava@gmail.com, pam705.jasenvastaava@gmail.com, pam705.tiedotusvastaava@gmail.com. Osastolle on avattu oma Instagram-tili: @pam705Tampere

Uusille jäsenille lähetetään osastokirje ja valituille luottamushenkilöille lähetetään onnittelukirje.

Huomaavaisuudenosoitukset

Osasto onnittelee 50 v. ja 60v. jäseniään ja aktiiveja omalla onnittelukortilla.

Järjestäminen

Osallistumme järjestämiskoulutuksiin ja pidämme yllä jäsenhankinta osaamistamme.

Vapaa-ajan harrastustoiminta

Tammikuu: Tappara- Ilvespeli

Toukokuu: Vappumarssi. Ahvenanmaan retki

Elokuu: Syysretki.

Lokakuu: Olut/siideri taisting

Osaston nuorisotoiminta

Toiminta tarkoitettu osaston alle 36 vuotiaille jäsenille.
Nuorisovastaava toimii yhteistyössä aluenuorten ja mahdollisuuksien mukaan muiden osastojen

nuorisovastaavien kanssa.

Osastonnuorisovastaavan sähköposti: pam705.nuorisovastaava@gmail.com.

PAM705 Nuorten toimintasuunnitelma v. 2020, liite.

Työttömien toiminta

Työttömiä ohjataan osallistumaan PAM- Häme-Pirkanmaan alueen työttömien toimintaan, Tampereen Seudun Työllistämisyhdistyksen (Etappi) järjestämiin kursseihin sekä TATSI ts. työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys ry:n järjestämille kursseille.

Eläkeläisten toiminta

Pamelat & Pavet toimintasuunnitelma v. 2020, liite.

Toimisto

Osaston toimiston osoite: Hatanpään Valtatie 4 B 36, Tampere.

Toimistoa käytetään johtokunnan ja eläkeläiskerhon kokouspaikkana. Siellä järjestetään luottamusmiestapaamisia ja pidetään työpaikkakokouksia. Osaston jäsenet voivat myös tiedustella tilan käyttöä kokoustoimintaansa. Johtokunnan kokouspäivinä toimisto on auki klo 14.30 – 16.30. Katso aukiolopäivät kotisivujen kokouskalenterista.

Talous

* Johtokunnan kokouspalkkiot: Maksetaan johtokunnan jäsenille ja varajäsenille 30,00 Eur/ henkilö/ osallistuttu kokous.

*Vuosipalkkiot: Puheenjohtajalle 2000,00 Eur, taloudenhoitajalle 2000,00 Eur, sihteerille 1500,00 Eur, opintovastaavalle 1200,00 Eur, tiedotusvastaavalle 1200,00 Eur, jäsenvastaavalle 500,00 Eur, solidaarisuusvastaavalle 500,00 Eur, nuoriso/somevastaava maksetaan 100,00Eur / per osallistuttu ja toteutunut tapahtuma, tai toisen osaston järjestämä ja saanut oman osaston jäseniä paikalle

* Johtokunnalle maksetaan kokousmatkakulut halvimman matkustustavan mukaan sekä kokouspäiviltä että osaston järjestämispäiviltä. Matkakuluja maksetaan kilometrikorvauksina silloin kun tapahtumaan ei pääse julkisilla kulkuneuvoilla, näistä on sovittava johtokunnan kokouksissa erikseen.

* Luottamushenkilöille myönnetään 100 eur stipendi/luottamusmies- ja työsuojelun perus- ja jatkokurssi. Stipendi myönnetään todistusta vastaan.

* Jäsenille, jotka osallistuvat koulutukseen Tampereen ulkopuolella maksetaan kokopäiväraha koulutuspäiviltä.

*Osasto maksaa johtokunnan jäsenille koulutus- tai järjestämispalkkion ammattiyhdistystoimintaan liittyviltä koulutuspäiviltä ja järjestämistyöhön osallistumispäiviltä jos päiväksi on pitänyt ottaa
töistä palkatonta vapaata eikä hän saa korvausta muualta. Korvauksen saamiseksi tulee toimittaa ansionmenetystodistus.

* Nuorisotoimintaan on varattu 700,00 Eur ja eläkeläisten toimintaan 300,00 Eur

* Elokuvalippuja myydään jäsenille 9Eur alennettuun hintaan. Max 4 lippua/ kk/ jäsen.