Vuoden 2023 toimintasuunnitelma

PAM- hotelli- ja ravintola-alan Tampereen osasto ry. 705

TOIMINTASUUNNITELMA 2023

Jäsenistö

Tämän hetkinen tilanne (12.11.22) osastossa on 3743 (3718) jäsentä, joista maksavia on 2747 (2738) oppilasjäseniä 289 (317) ja eläkeläisiä 703 (660). Jokaisen luottamushenkilön velvollisuutena tulee olla alallamme tulleiden järjestäytymisestä huolehtiminen. Työpaikan vaihtuessa on tarkistettava jäsenyyden jatkuminen. Tehostamme jäsenhankintaa aktivoimalla luottamushenkilöitä, kutsumalla osaston toimistolle, osallistumalla liiton jäsenhankintakampanjoihin ja tilaisuuksiin.

Kokoustoiminta

Osaston sääntömääräisiä kokouksia ovat kevät- ja syyskokous. Näiden kokousten tavoitteena on sääntömääräisten asioiden käsittelyn lisäksi myös ay-liikettä ja jäseniä kiinnostavan ajankohtaisen tiedon jakaminen sekä tapahtuneista muutoksista tiedottaminen.

Osaston johtokunta

Osaston asioista vastaa ja omaisuutta hoitaa sen hallituksena vuodeksi tai kahdeksi valittu johtokunta. Johtokunta kokoontuu varajäsenineen noin kerran kuukaudessa. Kokousten tavoitteena on erilaisten osaston käytännön tehtävien lisäksi suunnitella ja kehittää toimintaa jäsenistölle. Johtokunnan jäsenet ovat aktiivisesti mukana liiton ja SAK:n toiminnassa niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin.

Opinto- ja koulutustoiminta

Kannustetaan luottamushenkilöitä osallistumaan luottamushenkilötapaamisiin aluetoimistolla noin yksi kertaa kuukaudessa (Luottamushenkilökahvit).

Työpaikkatoiminta: Hankitaan uusia jäseniä ja luottamushenkilöitä työpaikoille, järjestämällä osaston omaa koulutusta ja aktivoimalla jäseniä osallistumaan alueen tapahtumiin ja tekemällä työpaikkakäyntejä. Tilaisuuksia järjestetään myös yhdessä alueen muiden osastojen kanssa
Jäseniä kannustetaan osallistumaan myös PAM:in ja TSL:n järjestämiin koulutuksiin. Vuosittain jäsenten on mahdollista osallistua kahdelle TSL:n kurssille ilmaiseksi.

Tiedotustoiminta

Osastonkokouksista ja toimintatapahtumista ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan
PAM- lehdessä, suurimpien työpaikkojen ilmoitustaululla ja osaston kotisivuilla www.pam705.fi, facebook:issa pam705 sivulla ja instagramin sivulla @pam705Tampere. Tiedotuksia lähetetään sähköpostin välityksellä: toimisto@ pam705.fi , talous@ pam705.fi , sihteeri@ pam705.fi , opinto@ pam705.fi , tiedotus@ pam705.fi , jasen@ pam705.fi , nuoriso@ pam705.fi , solidaarisuus@ pam705.fi , tyosuojelu@ pam705.fi , jarjestaminen@ pam705.fi (roskapostin vuoksi osoitteissa on verkkosivuilla väli)


Uusille jäsenille lähetetään osastokirje ja valituille luottamushenkilöille lähetetään onnittelukirje.

Huomaavaisuudenosoitukset

Osasto onnittelee 50 v. ja 60v. jäseniään ja aktiiveja omalla onnittelukortilla.

Vuoden 2023 aikana osasto muistaa 60- vuotta täyttäviä S- ryhmän 50€:n lahjakortilla. Lahjakortti on henkilökohtainen ja noudetaan 3kk:n kuluessa syntymäpäivästä osaston toimistolta johtokunnan kokouspäivinä.

Järjestäminen

Osallistumme järjestämiskoulutuksiin ja pidämme yllä jäsenhankinta osaamistamme vuonna 2023. Osastomme johtokunta tekee aktiivista jäsenhankintaa ympärivuoden ja lisäksi osallistumme alueen yhteisiin jäsenhankinta tapahtumiin. Osastomme tukee toimipaikkojen luottamusmiehiä kouluttamalla ja opastamalla heitä jäsenhankintaan.

Koulutus ja vapaa-ajan harrastustoiminta

Tammikuu: 27.1 Kiakko Tappara-Ilves
Helmikuu: 19.2 Laskiaisrieha tapahtuma koko perheelle, paikka vielä avoin
10.2 Luottislätinät, pizza ja pulinaa klo 17
Maaliskuu: 11.3 Nuorten tapahtuma Tampere-talossa
Huhtikuu: 21.4 Luottislätinät, pizza ja pulinaa klo 17
29.4 – 30.4 Tallinna matka yhdessä Pam086 (varasto) osaston jäsenten kanssa
Toukokuu: 1.5 Vappumarssi
6.5 Kevätkokous
28.5 PAM Pirkanmaa yhteinen Särkänniemipäivä
Kesäkuu: -
Elokuu: -
Syyskuu: TES Abc- Vetäjänä Raimo Hoikkala, PAM sopimusasiantuntija
Syysretki, paikka vielä avoinna
Lokakuu: Drinkki / moctail tasting
Marraskuu: Padel- peli-ilta
Joulukuu: Syyskokous ja teatteri

Huomioithan että tapahtumat voivat peruuntua! Kaikista muutoksista ilmoitamme kotisivulla, Facebookissa ja Insgramissa sekä mahdollisuuksien mukaan PAM-lehdessä


Osaston nuorisotoiminta

Toiminta tarkoitettu osaston alle 36 vuotiaille jäsenille.
Nuorisovastaava toimii yhteistyössä aluenuorten ja mahdollisuuksien mukaan muiden osastojen

nuorisovastaavien kanssa.

Osastonnuorisovastaavan sähköposti: nuoret@ pam705.fi

PAM705 Nuorten toimintasuunnitelma v. 2023, liite.

Työttömien toiminta

Työttömiä ohjataan osallistumaan PAM- Häme-Pirkanmaan alueen työttömien toimintaan, Tampereen Seudun Työllistämisyhdistyksen (Etappi) järjestämiin kursseihin sekä TATSI ts. työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys ry:n järjestämille kursseille.

Eläkeläisten toiminta

Pamelat & Pavet toimintasuunnitelma v. 2023, liite.

Toimisto

Osaston toimiston osoite: Hatanpään Valtatie 4 B 36, Tampere.

Toimistoa käytetään johtokunnan ja eläkeläiskerhon kokouspaikkana. Siellä järjestetään luottamusmiestapaamisia ja pidetään työpaikkakokouksia. Osaston jäsenet voivat myös tiedustella tilan käyttöä kokoustoimintaansa. Johtokunnan kokouspäivinä toimisto on auki klo 14.30 – 16.30. Katso aukiolopäivät kotisivujen kokouskalenterista.

Talous

* Johtokunnankokouspalkkiot: Maksetaan johtokunnan jäsenille ja varajäsenille 30,00 €/henkilö/osallistuttu kokous.

* Vuosipalkkiot: MAKSETAAN KAKSI KERTAA VUODESSA. Kesäkuun ja joulukuun lopussa. Puheenjohtajalle 2200 €, taloudenhoitajalle 2200€, sihteerille 1700€, opintovastaava/jäsenvastaava/tiedotusvastaava 1500€, työsuojeluvastaava 500€, solidaarisuusvastaa 500€, nuorisovastaava 500€. (johtokunta esittää että nuorisovastaavan vuosipalkka nostetaan 1000€ vuodessa)

* Johtokunnalle maksetaan kokousmatkakulut halvimman matkustustavan mukaan sekä kokouspäiviltä että osaston järjestämispäiviltä. Matkakuluja maksetaan kilometrikorvauksina silloin kun tapahtumaan ei pääse julkisilla kulkuneuvoilla.

* Johtokunnan jäsenen osallistuessa yön yli kestävään luottamustehtävään liittyvään tapahtumaan ja järjestäjän maksaessa yöpymisen kahden (2) henkilön huoneessa, niin halutessaan johtokunnan jäsen voi yöpyä yhden (1) huoneessa ja osasto maksaa näiden erotuksen.

* Luottamushenkilöille myönnetään 100 € stipendi/luottamusmies- ja työsuojelun perus- ja jatkokurssi. Stipendi myönnetään todistusta vastaan sekä hakija toimittaa myös verokortin.

* Jäsenille, jotka osallistuvat koulutuksiin ja kokouksiin Tampereen ulkopuolella maksetaan kokopäiväraha koulutuspäiviltä.

* Osasto maksaa johtokunnan jäsenille koulutus - tai järjestämispalkkion ammattiyhdistystoimintaan liittyviltä koulutuspäiviltä ja järjestämistyöhön osallistumispäiviltä jos päiväksi on pitänyt ottaa töistä palkatonta vapaata eikä hän saa korvausta muualta. Korvauksen saamiseksi tulee toimittaa ansionmenetystodistus.

* Nuorisotoimintaan on varattu 3000,00 € ja eläkeläisten toimintaan 600,00 €

* Elokuvalippuja myydään jäsenille 9 €, max. 5 lippua/ kk/ jäsen. Elokuvalipun saa koodilla sähköpostiinsa kun lähettää kuvan maksutapahtumasta että liput on maksettu.

Toimintasuunnitelma luettava pdf muodossa tästä.