Vuoden 2022 toimintasuunnitelma

PAM- hotelli- ja ravintola-alan Tampereen osasto ry. 705

TOIMINTASUUNNITELMA 2022

Jäsenistö

Tämän hetkinen tilanne (1.12.21) osastossa on 3718 (3659) jäsentä, joista maksavia on 2738 (2678) oppilasjäseniä 317 (300) ja eläkeläisiä 660 (663). Jokaisen luottamushenkilön velvollisuutena tulee olla alallamme tulleiden järjestäytymisestä huolehtiminen. Työpaikan vaihtuessa on tarkistettava jäsenyyden jatkuminen. Tehostamme jäsenhankintaa aktivoimalla luottamushenkilöitä, kutsumalla osaston toimistolle, osallistumalla liiton jäsenhankintakampanjoihin ja tilaisuuksiin.

Kokoustoiminta

Osaston sääntömääräisiä kokouksia ovat kevät- ja syyskokous. Näiden kokousten tavoitteena on sääntömääräisten asioiden käsittelyn lisäksi myös ay-liikettä ja jäseniä kiinnostavan ajankohtaisen tiedon jakaminen sekä tapahtuneista muutoksista tiedottaminen.

Osaston johtokunta

Osaston asioista vastaa ja omaisuutta hoitaa sen hallituksena vuodeksi tai kahdeksi valittu johtokunta. Johtokunta kokoontuu varajäsenineen noin kerran kuukaudessa. Kokousten tavoitteena on erilaisten osaston käytännön tehtävien lisäksi suunnitella ja kehittää toimintaa jäsenistölle. Johtokunnan jäsenet ovat aktiivisesti mukana liiton ja SAK:n toiminnassa niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin.

Opinto- ja koulutustoiminta

Kannustetaan luottamushenkilöitä osallistumaan luottamushenkilötapaamisiin aluetoimistolla noin yksi kertaa kuukaudessa (Luottamushenkilökahvit).

Työpaikkatoiminta: Hankitaan uusia jäseniä ja luottamushenkilöitä työpaikoille, järjestämällä osaston omaa koulutusta ja aktivoimalla jäseniä osallistumaan alueen tapahtumiin ja tekemällä työpaikkakäyntejä. Tilaisuuksia järjestetään myös yhdessä alueen muiden osastojen kanssa
Jäseniä kannustetaan osallistumaan myös PAM:in ja TSL:n järjestämiin koulutuksiin. Vuosittain jäsenten on mahdollista osallistua kahdelle TSL:n kurssille ilmaiseksi.

Tiedotustoiminta

Osastonkokouksista ja toimintatapahtumista ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan
PAM- lehdessä, suurimpien työpaikkojen ilmoitustaululla ja osaston kotisivuilla www.pam705.fi, facebook:issa pam705 sivulla ja instagramin sivulla @pam705Tampere. Tiedotuksia lähetetään sähköpostin välityksellä pam705.tampere@gmail.com, pam705.nuorisovastaava@gmail.com, pam705.opintovastaava@gmail.com, pam705.jasenvastaava@gmail.com, pam705.tiedotusvastaava@gmail.com.

Uusille jäsenille lähetetään osastokirje ja valituille luottamushenkilöille lähetetään onnittelukirje.

Huomaavaisuudenosoitukset

Osasto onnittelee 50 v. ja 60v. jäseniään ja aktiiveja omalla onnittelukortilla.

Järjestäminen

Osallistumme järjestämiskoulutuksiin ja pidämme yllä jäsenhankinta osaamistamme vuonna 2022.
Osasto osallistuu kerran kuukaudessa keskiviikkoisin järjestettävään jäsenhankintaan yhdessä PAMin aluetoimiston kanssa.

Koulutus ja vapaa-ajan harrastustoiminta

Tammikuu: -
Helmikuu: 25.2 Paikallispeli Ilves - Tappara
Maaliskuu: 17.3 Jaksamisen avaimet Nokian Eden
Huhtikuu: La 9.4 Kevätkokous ja brunssi
Toukokuu: 1.5 Vappumarssi. 5.5 TES-ABC Takk + hemmottelu, Raimo Hoikkala
Kesäkuu: -
Elokuu: 5.8 – 7.8 Ahvenanmaa retki, äänestys: Paikallispeli MansePP tai Jalkapallo
Syyskuu: 11.9 Syysretki
Lokakuu: 27.10 Tasting Champagne
Marraskuu: -
Joulukuu: 3.12 Syyskokous ja matka Tallinnan joulutorille 3. - 4 .12

Huomioithan että tapahtumat voivat peruuntua! Kaikista muutoksista ilmoitamme kotisivulla, Facebookissa ja Insgramissa sekä mahdollisuuksien mukaan PAM-lehdessä


Osaston nuorisotoiminta

Toiminta tarkoitettu osaston alle 36 vuotiaille jäsenille.
Nuorisovastaava toimii yhteistyössä aluenuorten ja mahdollisuuksien mukaan muiden osastojen

nuorisovastaavien kanssa.

Osastonnuorisovastaavan sähköposti: pam705.nuorisovastaava@gmail.com.

PAM705 Nuorten toimintasuunnitelma v. 2022, liite.

Työttömien toiminta

Työttömiä ohjataan osallistumaan PAM- Häme-Pirkanmaan alueen työttömien toimintaan, Tampereen Seudun Työllistämisyhdistyksen (Etappi) järjestämiin kursseihin sekä TATSI ts. työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys ry:n järjestämille kursseille.

Eläkeläisten toiminta

Pamelat & Pavet toimintasuunnitelma v. 2022, liite.

Toimisto

Osaston toimiston osoite: Hatanpään Valtatie 4 B 36, Tampere.

Toimistoa käytetään johtokunnan ja eläkeläiskerhon kokouspaikkana. Siellä järjestetään luottamusmiestapaamisia ja pidetään työpaikkakokouksia. Osaston jäsenet voivat myös tiedustella tilan käyttöä kokoustoimintaansa. Johtokunnan kokouspäivinä toimisto on auki klo 14.30 – 16.30. Katso aukiolopäivät kotisivujen kokouskalenterista.

Talous

* Johtokunnankokouspalkkiot: Maksetaan johtokunnan jäsenille ja varajäsenille 30,00 €/henkilö/osallistuttu kokous.

* Vuosipalkkiot: MAKSETAAN KAKSI KERTAA VUODESSA. Kesäkuun ja joulukuun lopussa. Puheenjohtajalle 2200 €, taloudenhoitajalle 2200€, sihteerille 1700€, opintovastaava/jäsenvastaava/tiedotusvastaava 1500€, työsuojeluvastaava 500€, solidaarisuusvastaa 500€, nuorisovastaava 500€.

* Johtokunnalle maksetaan kokousmatkakulut halvimman matkustustavan mukaan sekä kokouspäiviltä että osaston järjestämispäiviltä. Matkakuluja maksetaan kilometrikorvauksinasilloin kun tapahtumaan ei pääse julkisilla kulkuneuvoilla, näistä on sovittavajohtokunnan kokouksissa erikseen. Jos joutuu yöpymään niin ammattiosasto maksaa yöpymisen (2hengen huone). Johtokuntalainen maksaa itse erotuksen jos valitsee yhden hengen huoneen.

* Luottamushenkilöille myönnetään 100 € stipendi/luottamusmies- ja työsuojelun perus- ja jatkokurssi. Stipendi myönnetään todistusta vastaan sekä hakija toimittaa myös verokortin.

* Jäsenille, jotka osallistuvat koulutuksiin ja kokouksiin Tampereen ulkopuolella maksetaan kokopäiväraha koulutuspäiviltä.

* Osasto maksaa johtokunnan jäsenille koulutus - tai järjestämispalkkion ammattiyhdistystoimintaan liittyviltä koulutuspäiviltä ja järjestämistyöhön osallistumispäiviltä jos päiväksi on pitänyt ottaa töistä palkatonta vapaata eikä hän saa korvausta muualta. Korvauksen saamiseksi tulee toimittaa ansionmenetystodistus.

* Nuorisotoimintaan on varattu 1000,00 € ja eläkeläisten toimintaan 500,00 €

* Elokuvalippuja myydään jäsenille 9 €, max. 5 lippua/ kk/ jäsen. Elokuvalipun saa koodilla sähköpostiinsa kun lähettää kuvan maksutapahtumasta että liput on maksettu.