Vuoden 2019 toimintasuunnitelma

PAM- hotelli- ja ravintola-alan Tampereen osasto ry. 705

TOIMINTASUUNNITELMA 2019

Jäsenistö

Osastossaon 3732 (3866) jäsentä, joista maksavia on 2641(2621) oppilasjäseniä
402 (545) ja eläkeläisiä 661 (663) (tilanne 4.11.2018). Jokaisen luottamushenkilön velvollisuutena tulee olla alallamme tulleiden järjestäytymisestä huolehtiminen. Työpaikan vaihtuessa on tarkistettava jäsenyyden jatkuminen. Tehostamme jäsenhankintaa aktivoimalla
luottamushenkilöitä, kutsumalla osaston toimistolle, osallistumalla liiton jäsenhankintakampanjoihin ja tilaisuuksiin.

Kokoustoiminta

Osaston sääntömääräisiä kokouksia ovat kevät- ja syyskokous. Näiden kokousten tavoitteena on sääntömääräisten asioiden käsittelyn lisäksi myös ay-liikettä ja jäseniä kiinnostavan ajankohtaisen tiedon jakaminen sekä tapahtuneista muutoksista tiedottaminen.

Osaston johtokunta

Osastonasioista vastaa ja omaisuutta hoitaa sen hallituksena vuodeksi tai kahdeksi valittu johtokunta. Siihen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri sekä näiden lisäksi 3-10 varsinaista ja
yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä tai vähintään 3 yleisvarajäsentä. Johtokunta kokoontuu varajäsenineen noin kerran kuukaudessa. Kokousten tavoitteena on erilaisten osaston käytännön
tehtävien lisäksi suunnitella ja kehittää toimintaa jäsenistölle. Johtokunnan jäsenet ovat aktiivisesti mukana liiton ja SAK:n toiminnassa niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin.

Opinto- ja koulutustoiminta

Tammikuu: 1. TES-ABC koulutus, jäsentapahtuma ja luottamusmiestapahtuma

Toukokuu: Yhteinen risteily Turun ammattiosasto 702:n kanssa, koulutus aihe vielä kesken, jäsentapahtuma

Loka- Marraskuu: Kunnon Työn päivä, Työsuojelukoulutus / Työssä jaksaminen, kyselyä mielenterveyskursseja, jäsenille

Joulukuu: Eläkekoulutus / Työttömyysturvakoulutus

Kannustetaan Luottamusmiehiä osallistumaan luottamusmiestapaamisiin aluetoimistolla noin yksi kertaa kuukaudessa. (Luottamusmieskahvit)

Työpaikkatoiminta:
Hankitaan uusia jäseniä työpaikoille, järjestämällä osaston omaa koulutusta ja aktivoimalla jäseniä osallistumaan alueen tapahtumiin ja tekemällä työpaikkakäyntejä. Tilaisuuksia järjestetään myös yhdessä alueen muiden osastojen kanssa

Jäseniä kannustetaan osallistumaanmyös PAM:in ja TSL:n järjestämiin koulutuksiin. Vuosittain jäsenten on mahdollista osallistua kahdelle TSL:n kurssille ilmaiseksi.

Tiedotustoiminta

Osastonkokouksista ja toimintatapahtumista ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan
PAM- lehdessä, suurimpien työpaikkojen ilmoitustaululla ja osaston kotisivuilla pam705.pamosasto.fi sekä facebook:issa pam705 sivulla.
Tiedotuksia lähetetään sähköpostin välityksellä.
pam705.tampere@gmail.com, pam705.nuorisovastaava@gmail.com,
pam705.opintovastaava@gmail.com, pam705.jasenvastaava@gmail.com

Osastolle on avattu oma Instagram-tili: @pam705osasto

Uusille jäsenille lähetetään osastokirje ja valituille luottamushenkilöille lähetetään onnittelukirje.

Huomaavaisuudenosoitukset

Osasto onnittelee 50 v. ja 60v. jäseniään ja aktiiveja omalla onnittelukortilla.

Järjestäminen

Suunnittelemme ja osallistumme jäsenhankintaan järjestämiskierroksina keväälle ja syksylle 2019

Vapaa-ajan harrastustoiminta

Helmikuu: Tappara- Ilvespeli

Huhtikuu: Tyky-päivä

Toukokuu: Vappumarssi, osasto tarjoaa marssijoille (jäsenilleen) lounaan.

Heinäkuu: Työväen musiikkijuhlat

Elokuu: Syyskauden avaus Viikinsaaressa.

Syyskuu: Osaston syysretki.

Osaston nuorisotoiminta

Nuoriso/somevastaavatoimii yhteistyössä aluenuorten ja mahdollisuuksien mukaan muiden osastojen nuorisovastaavien kanssa. Luo nuorille sähköisen foorumin kysyä, oppia ja keskustella alaan liittyvistä ongelmista ja kokemuksista.

Osaston nuorisovastaavan sähköposti: pam705.nuorisovastaava@gmail.com.

PAMin nuorilla on facebookissa Pamin nuoret aktiivit-ryhmä

PAM705 Nuorten toimintasuunnitelma v. 2019

Työttömien toiminta

Työttömiäohjataan osallistumaan PAM- Häme-Pirkanmaan alueen työttömien toimintaan, Tampereen Seudun Työllistämisyhdistyksen (Etappi) järjestämiin kursseihin sekä TATSI ts. työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys ry:n järjestämille kursseille.

Eläkeläisten toiminta

Pamelat & Pavet toimintasuunnitelma v. 2019

Toimisto

Osaston toimiston osoite: Hatanpään Valtatie 4 B 36, Tampere.

Toimistoa käytetään johtokunnan ja eläkeläiskerhon kokouspaikkana. Siellä järjestetään luottamusmiestapaamisia ja pidetään työpaikkakokouksia. Osaston jäsenet voivat myös tiedustella tilan käyttöä kokoustoimintaansa.

Talous

* Johtokunnan kokouspalkkiot: Maksetaan johtokunnan jäsenille ja varajäsenille 30,00 Eur/ henkilö/ osallistuttu kokous.

*Vuosipalkkiot: Puheenjohtajalle 2000,00 Eur, sihteerille 1500,00 Eur, taloudenhoitajalle 2000,00 Eur, opintovastaavalle 1200,00 Eur, jäsenvastaavalle 500,00 Eur, tiedotusvastaavalle 500,00 Eur,
solidaarisuusvastaavalle 500,00 Eur, nuoriso/somevastaava maksetaan 1000,00

* Johtokunnalle maksetaan kokousmatkakulut halvimman matkustustavan mukaan sekä kokouspäiviltä että osaston järjestämispäiviltä. Matkakuluja maksetaan kilometrikorvauksina silloin
kun tapahtumaan ei pääse julkisilla kulkuneuvoilla, näistä on sovittava johtokunnan kokouksissa erikseen.

* Luottamushenkilöille myönnetään 100 eur stipendi/luottamusmies- ja työsuojelun perus- ja jatkokurssi. Stipendi myönnetään todistusta vastaan.

* Jäsenille, jotka osallistuvat koulutukseen Tampereen ulkopuolella maksetaan kokopäiväraha koulutuspäiviltä.

*Osasto maksaa johtokunnan jäsenille koulutus- tai järjestämispalkkion ammattiyhdistystoimintaan liittyviltä koulutuspäiviltä ja järjestämistyöhön osallistumispäiviltä jos päiväksi on pitänyt ottaa
töistä palkatonta vapaata eikä hän saa korvausta muualta. Korvauksen saamiseksi tulee toimittaa ansionmenetystodistus.

* Nuorisotoimintaan on varattu 800,00 Eur ja eläkeläisten toimintaan 300,00 Eur

* Elokuvalippuja myydään jäsenille alennettuun hintaan. Max 5 lippua/ kk/ jäsen.


ELÄKELÄISKERHO PAMELAT JA PAVET

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019 26.10.20018

Kerhonjäseneksi hyväksytään Pam:n hotelli- ja ravintola-alan Tampereen osasto ry 705:n työkyvyttömyys- tai vanhuuseläkkeellä oleva jäsen.

Kerho on pääosin oma-kustanteinen.

Vuoden teemana on työskentelytavat ennen ja nyt hotelli- ja ravintola-alalla.

Tutustumme uusiin sekä erityyppisiin ravintoloihin.

Kokoonnummeosaston toimitiloissa, Hatanpäänvaltatie 4. B. 36 joka kuukauden toisena maanantaina klo 13.30 alkaen, paitsi kesällä.

Muistamme pyöreitä vuosia täyttäviä aktiivijäseniämme.

Kunnioitamme poisnukkuneiden muistoa.

Osallistumme ammattiosaston kokouksiin ja sen järjestämiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin.

Osallistumme osaston järjestämiin retkiin.

Kerhon järjestämät tapahtumat:

Kutsumme vierailijoita ja esitelmöitsijöitä keskustelemaan ajankohtaisista aiheista.

Käymme teattereissa kiinnostuksen ja kappaleen mukaan.

Teemme kesällä tutustumisretkiä lähelle ja kauas.

Picnik-retket tehdään kesän alussa Viikinsaareen ja kevättalvella Kesäteatterin rantaan.

Harrastamme myös museo- ja muita kulttuuririentoja.

Oman kuntansa valtuuston kokouksiin osallistutaan joko valtuutettuna tai yleisönä.

Muista käyttää äänioikeuttasi vaaleissa

PIKKUJOULUT päättävät toimintatäyteisen vuoden.

MUISTA KÄYTTÄÄ ÄÄNIOIKEUTTASI!

Saara Ylikotila Kirsti Pajunen

puheenjohtaja sihteeri


Nuorisotoiminta 2019

Nykyään
nuorilla on vain rajallisesti aikaa osallistua erilaisiin tapahtumiin ja koulutuksiin, joten luon nuorille sähköisen foorumin, jossa jaan tietoiskuja, videoita sekä keskustelu palstan alueen nuorien käyttöön.
Foorumi keskittyy alamme ongelmiin ja kysymyksiin.

Tavoitteena:

* Kaksi kertaa viikossa pieni julkaisu (meme, kommentti, top vinkki jne.)

* Kerran kuukaudessa isompi julkaisu (video / visuaalinen blogi julkaisu)

*Kuukausittainen julkaisu käsittelee ajankohtaista tapahtumaa/ tilannetta, esim. Koulujen alkaessa, mitä on hyvä muistaa koulun ja työnyhdistämisestä tai mitä pitää huomioida kesätöiden alussa (sopimukset, verokortti)

* Jakaa tietoa aluenuorten tapahtumista, sekä nuorten oikeuksista

* Moderoin keskustelua ja kysymyksiä ja huolehdin että ympäristö on turvallinen nuorille

Anna Daniel

Nuorisovastaava PAM 705