Palvelualojen työttömyyskassa info

Palvelualojen työttömyyskassa ja ansiosidonnainen sekä soviteltu ansiosidonnainen päiväraha


Kun liityt PAM:iin, liityt automaattisesti myös työttömyyskassaan.

Tästä on hyötyä jos teet osa-aikaisesti töitä tai jäät työttömäksi. Kassan jäsenenä kerrytät ansiosidonnaista päivärahaa, jolla turvaat itsellesi paremman toimeentulon mahdollisen työttömyyden ajaksi.

Eli voit hakea ansiopäivärahaa myös jos et tee täyttä työaikaa. Näin ollen voit sanoa joskus rohkeasti ei kiitos eri henkilöstöpankin työtarjouksille ilman pelkoa ettei pärjäisi taloudellisesti.

Vaikka et joka kuukausi saisi korvauksia, hakemus kannattaa täyttää. Kuten ala on selitetty, ne kerryttävät työssäoloehtoa joten jos jäät esim. 3 vuoden kokoaikaisen työn jälkeen työttömäksi, päivärahan käsittely ja sen saaminen nopeutuvat.

Hyviä lisäohjeita löytyy mm.täältä: Pam.fi usein kysyttyä kysymyksiä.

Lisäksi, päivärahaa varten kannattaa hakea oma erillinen verokortti. Vuodesta 2017 alkaen päivärahasta menee väh.25% veroa.

Sen voi hakea OmaVero sivuilta tekemällä verokortin muutoksen. 3. kohdasta Muut tulot; lisätään etuuksiin kassa ja arvio paljonko korvauksia tulee koko vuoden aikana saamaan.

Verokortti lähtee automaattisesti valitulle kassalle, joten sitä ei tarvitse erikseen toimittaa sinne.

Tämän voi tehdä myös kesken vuotta jos jäät työttömäksi, lomautetuksi tai jos työtunnit vähenevät muusta syystä.

Seuraavassa ohjeet ja lainaukset pamin sivuilta.


Ansiopäiväraha, lainaus Pam.fi Ansiopäiväraha

Työttömyyskassa maksaa ehdot täyttävälle jäsenelleen ansiopäivärahaa työttömyyden ajalta. Olet oikeutettu ansiopäivärahaan, jos olet

1. 17-64 -vuotias (lomautetulle voidaan maksaa 67-vuotiaaksi asti)
2. työtön, mutta työkykyinen
3. täyttänyt työssäoloehdon jäsenenä ollessasi
4. ilmoittautunut työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistossa

Työttömyyskassan jäsenyyttä täytyy olla vähintään 6 kuukautta. Työssäoloehto täyttyy, kun olet työskennellyt työttömyyttä edeltävien 2 vuoden ja 4 kuukauden aikana vähintään 26 viikkoa (6 kk). Vähintään yhden työviikon tulee olla tehty 29.12.2013 jälkeen. Muussa tapauksessa työssäoloehdon pituus on 34 työviikkoa.

Työviikoksi hyväksytään kaikki vähintään 18-tuntiset työviikot, jotka on tehty jäsenyysaikana. Ansaitun palkan tulee olla työehtosopimuksen mukaista.

Voit saada ansiopäivärahaa, jos olet työtön, lomautettu, osa-aikatyötä tekevä tai sivutoiminen yrittäjä. Osa-aikaiselle maksamme päivärahan soviteltuna.

Ansiopäivärahaa maksetaan enintään 400 päivää ja viideltä päivältä viikossa. Ennen maksamista otetaan viiden täyden työpäivän pituinen omavastuuaika. Omavastuuajan tulee täyttyä kahdeksan perättäisen kalenteriviikon aikana. Ansiopäivärahan enimmäismaksukausi on 300 päivää, jos sinulla on työhistoriaa alle 3 vuotta. Enimmäismaksukausi on 500 päivää, jos olet täyttänyt työsssäoloehdon 58-vuotta täytettyäsi ja olet työskennellyt viisi vuotta edellisten 20 vuoden aikana.

Huom: Jos omavastuuaika alkaa ennen vuotta 2018, sen pituus on seitsemän päivää.

Enimmäismaksukausi alkaa alusta, kun täytät työssäoloehdon uudelleen. Ehto täyttyy uudelleen kun olet työskennellyt kahden vuoden ja 4 kuukauden aikana 26 viikkoa. Työviikoksi hyväksytään kaikki vähintään 18-tuntiset työviikot.

Ansiopäivärahan suuruus määritellään työssäoloehdon täyttävien viikkojen veronalaisesta ansiotulosta.

Ansiopäivärahaa tulee hakea kolmen kuukauden kuluessa, siitä ajasta johon hakemus kohdistuu.


Soviteltu ansiopäiväraha, lainaus Pam.fi Soviteltu ansiopäiväraha

Ansiopäiväraha maksetaan soviteltuna eli palkkasi vaikuttaa päivärahan määrään vähentävästi, jos

1. olet osa-aikatyössä (työnantajan aloitteesta, taloudellisista ja tuotannollisista syistä)
2. teet lomautuksen vuoksi lyhennettyä työpäivää
3. olet vastaanottanut enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön
4. sinulla on tuloa yritystoiminnasta tai omasta työstä

Tarkista yleiset ansiopäivärahan samisen ehdot ylempää.

Sovittelussa kokonaan työttömän ansiopäivärahasta vähennetään puolet hakujakson aikana ansaitusta työtulosta. Sovitteluun otetaan mukaan se osa tuloista, joka ylittää suojaosan eli 300 euroa kuukaudessa. Lomaraha ja -korvaus huomioidaan sovittelussa maksupäivän mukaan.

Soviteltua päivärahaa maksetaan viideltä päivältä viikossa eli myös työpäiviltä. Päivärahaa ei makseta, jos työaikasi hakujakson (esim. kuukausi) aikana on enemmän kuin 80% kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta.

Soviteltu päiväraha ja työstä saatu palkka voivat yhteensä olla enintään 100% päivärahan perusteena olevasta palkasta.

Omavastuuaika on pituudeltaan viittä täyttä työpäivää vastaava aika. Osa-aikatyötä tekevien kohdalla tämä merkitsee sitä, että omavastuuaika on yleensä pidempi kuin viisi työpäivää. Omavastuuaikaa ei voida ottaa sellaiselta hakujaksolta, jossa työaika on enemmän kuin 80% kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta.

Omavastuuaikaa ei kuitenkaan oteta, jos se on otettu edellisen päivärahakauden enimmäisajan alkaessa ja jos ensimmäinen maksettava päivä on vuoden sisällä edellisen enimmäisajan alkamisesta.

Maksetut päivät lisätään myös ansiopäivärahan 400 (tai 300) päivän laskuriin. Laskurin päivät lisääntyvät kuitenkin hitaammin, koska soviteltu päiväraha ei ole yhtä suuri kuin täysi ansiopäiväraha.

Ansiopäivärahaa tulee hakea kolmen kuukauden kuluessa siitä ajasta, johon hakemus kohdistuu.